UTU 2016

Zahtjev za izdavanje UTU

27/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Tatar Zdravko

23/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Vase 1

23/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Vase 2

23/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Vase 3

22/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Milanović Kosta

22/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuksanović Boško

21/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

21/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

21/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ivanović Đorđe i Marko

21/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ivanović Rajko

20/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đorđe Belada

16/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za saobraćaj

12/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Ivan

07/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Lipovina Gojko

06/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Pravilović Željko

02/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Poček Vojo

25/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Zoran

23/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Čavor Dragan

21/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Pravilović Željko

18/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - MNNEWS

16/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vodovod i kanalizacija Cetinje

15/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Shorkin Oleg

14/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Kapa Veliša 2

14/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Veliša Kapa 1

08/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Domski Stanislavka

31/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Krivokapić Radomir

26/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Branko 1

26/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Branko 2

19/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - MARTEX

19/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Zrnožit

17/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Terrae car 1

17/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Terrae car 2

14/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Mtel

13/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Marojević Pero

11/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Mitrović Vlado

10/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Iličković Mihailo

05/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Krivokapić Božidar

04/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Čavor Dragan

30/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Tomašević Dobrivoje

26/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za invesicije i razvoj

23/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Lazarević Marina

22/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Kaluđerović Radojka

21/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Jovićević Đorđe

21/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za saobraćaj

21/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Knežević Zoran

20/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Janković Dušan

16/09/2016: Zahtjev za izdavanje dopunskih UTU - Dapčević Željka

12/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Perunović Đorđe

09/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Kašćelan Đorđije

08/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ivanov Sergiy

07/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Čičarević Boško

05/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Popović Dušan

05/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Roganović Vladimir

02/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Sanja

22/08/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Radonjić Dušan

16/08/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Kašćelan Jovan

15/08/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Janković Milena

15/08/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vučković Vido

12/08/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Vladimir

08/08/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Muratović Radmila 1

08/08/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Muratović Radmila

29/07/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Zuber Jovan

19/07/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurovic Vido

19/07/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vujačić Mladen

19/07/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ševaljević Milan

18/07/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Dragan

15/07/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đuranović Ilija

06/07/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vujačić Mirko

06/07/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Bogdanović Aleksandar

04/07/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Radoman Vlado

04/07/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Visnjić Mihailo

30/06/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vicko Sjekloca

29/06/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Mz Rvaši

29/06/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Hocko Sulejman

28/06/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Milica Kapa

16/06/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Radonjić Mojaš

14/06/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Aleksandar Stojanović

14/06/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - "GRAND MONTANA" d.o.o.

14/06/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - "RAVIL" d.o.o.

14/06/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukica Martinović

09/06/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Crnogorski Telekom

07/06/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Slobodan Borozan

06/06/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Dragan

01/06/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Euro-Gum d.o.o.

26/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Popović Stanislavka

26/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Šofranac Božidar

26/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Zoran Krivokapić

20/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - JP Nacionalni parkovi CG

18/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - MONSTATE d.o.o.

18/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - TURA d.o.o.

11/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukčević Jelena

05/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Brnović Radosav

05/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukić Ivan

04/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Rolović Saša

04/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Bećir Dragica

04/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Rolović Saša

27/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Jovanović Draško

25/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

25/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Spasić Veljko

25/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

22/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Boksiti A.D.

20/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - JZU Opšta Bolnica Danilo I

20/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - JZU Opšta Bolnica Danilo I

14/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Brnović Radosav

14/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Perović Željko

13/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Popivoda Zoran

12/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Stratus doo

07/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Elektroprivreda CG

05/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Zečević Danilo

29/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vujović Marko

29/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vujović Radivoje

24/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Bogojević Miodrag

23/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Elektroprivreda CG

21/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ćaćić Ivan

21/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ravil doo

16/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Nikčević Radoslav

16/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

16/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

15/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Perišić Milan

15/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Špadijer Ivan

14/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Terrae car doo

07/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Mrđenović Milorad

02/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ed Cetinje

29/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vujović Goran

26/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - JU Centar za konzervaciju i arheologiju CG

25/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Brnović Vladimir

23/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Milašević Petar

23/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Rolović Saša, Rolović Milena

22/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Brnović Radosav

19/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije

15/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Nikolić Miodrag

12/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

12/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

11/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Lidija

02/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurišić Petar

02/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Kaluđerović Ninoslav

29/01/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Uprava za sport i mlade

28/01/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vučurović Slavica

27/01/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Gorović Milorad

20/01/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Mtel

20/01/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Gazivoda Marko

18/01/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Zečević Danilo

12/01/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ratković Ljubomir

 

Izdati UTU

26/12/2016: Izdati UTU - Lipovina Gojko

26/12/2016: Izdati UTU - Veliša Kapa 1

26/12/2016: Izdati UTU - Veliša Kapa 2

19/12/2016: Izdati UTU - Martinović Ivan

15/12/2016: Izdati UTU - Đurović Zoran

14/12/2016: Izdati UTU - D.O.O. HUMCI

14/12/2016: Izdati UTU - Pravilović Željko

07/12/2016: Izdati UTU - Mitrović Vlado

02/12/2016: Izdati UTU - Vodovod i kanalizacija Cetinje

30/11/2016: Izdati UTU - Donski Stanislavka

28/11/2016: Izdati UTU - Shorking Oleg

28/11/2016: Izdati UTU - Zrnožit

24/11/2016: Izdati UTU - Čavor Dragan

21/11/2016: Izdati UTU - Kaluđerović Radojka

09/11/2016: Izdati UTU - TERRAE CAR 1

09/11/2016: Izdati UTU - TERRAE CAR 2

07/11/2016: Izdati UTU - RTC Divelopment 1

07/11/2016: Izdati UTU - RTC Divelopment 2

01/11/2016: Izdati UTU - Krivokapić Radomir

24/10/2016: Izdati UTU - Sergiy Ivanov

20/10/2016: Izdati UTU - Čičarević Boško

18/10/2016: Izdati UTU - Mtel

14/10/2016: Izdati UTU - Direkcija za saobraćaj

14/10/2016: Izdati UTU - Knežević Zoran

14/10/2016: Izdati UTU - Jovićević Đorđije

12/10/2016: Izdati UTU - Janković Dušan

10/10/2016: Izdati UTU - Dragan Čavor

05/10/2016: Izdati UTU - Tomašević Dobrivoje

23/09/2016: Izdati UTU - Đurović Sanja

20/09/2016: Izdati dopunski UTU - Dapčević Željka

19/09/2016: Izdati UTU - Muratović Radmila 1

19/09/2016: Izdati UTU - Muratović Radmila 2

19/09/2016: Izdati UTU - Janković Milena

15/09/2016: Izdati UTU - Roganović Vladimir

12/09/2016: Izdati UTU - Kašćelan Jovan

08/09/2016: Izdati UTU - Radonjić Jovan

07/09/2016: Izdati UTU - Ravil d.o.o.

05/09/2016: Izdati UTU - Sulejman Hočko

05/09/2016: Izdati UTU - Radonjić Mojaš

05/09/2016: Izdati UTU - Radonjić Mojaš

05/09/2016: Izdati UTU - Vujačić Mirko

05/09/2016: Izdati UTU - Vujačić Mladen

01/09/2016: Izdati UTU - Ćaćić Ivan

01/09/2016: Izdati UTU - Martinović Vukica

01/09/2016: Izdati UTU - Ševaljević Milan

11/08/2016: Izdati UTU - Radoman Vlado

10/08/2016: Izdati UTU - Đurović Vido

10/08/2016: Izdati UTU - Borozan Slobodan (1)

10/08/2016: Izdati UTU - Borozan Slobodan (2)

10/08/2016: Izdati UTU - Borozan Slobodan (3)

04/08/2016: Izdati UTU - Milica Kapa

29/07/2016: Izdati UTU - Bogdanović Aleksandar

28/07/2016: Izdati dopunski uslovi - Lagator Rajko

28/07/2016: Izdati UTU - Stojanović Aleksandar

27/07/2016: Izdati UTU - Martinović Dragan

26/07/2016: Izdati UTU - Martinović Dragan

22/07/2016: Izdati UTU - Krivokapić Zoran

22/06/2016: Izdati UTU - MONSTATE doo

20/06/2016: Izdati UTU - Elektroprivreda CG

20/06/2016: Izdati UTU - JZU Opšta Bolnica Danilo I

20/06/2016: Izdati UTU - Martinović Petar

17/06/2016: Izdati UTU - Crnogorski Telekom

15/06/2016: Izdati UTU - Spasić Veljko

13/06/2016: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

10/06/2016: Izdati UTU - Perišić Milan

03/06/2016: Izdati UTU - Rolović Saša

20/05/2016: Izdati UTU - Jovanović Draško

20/05/2016: Izdati UTU - MZ Kosijeri

20/05/2016: Izdati UTU - TURA d.o.o.

19/05/2016: Izdati UTU - Bećir Dragica

12/05/2016: Izdati UTU - Stratus d.o.o.

06/05/2016: Izdati UTU - JZU Opšta Bolnica Danilo I

04/05/2016: Izdati UTU - Popivoda Zoran

28/04/2016: Izdati UTU - Miodrag Bogojević

22/04/2016: Izdati UTU - Zečević Danilo

15/04/2016: Izdati UTU - Perović Željko

14/04/2016: Izdati UTU - Vujović Marko

14/04/2016: Izdati UTU - Vujović Radivoje

12/04/2016: Izdati UTU - Špadijer Ivan

07/04/2016: Izdati UTU - Elekrtoprivreda CG

06/04/2016: Izdati UTU - Ravil

05/04/2016: Izdati UTU - Terrae car

30/03/2016: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

30/03/2016: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

25/03/2016: Izdati UTU - Rolović Saša

24/03/2016: Izdati UTU - Đurišić Petar

22/03/2016: Izdati UTU - Banović Vladimir

22/03/2016: Izdati UTU - Vujović Goran

18/03/2016: Izdati UTU - Boksiti ad

18/03/2016: Izdati UTU - Elektroprivreda CG

11/03/2016: Izdati UTU - JU Centar za konzervaciju i arheologiju CG

11/03/2016: Izdati UTU - Nikolić Miodrag

10/03/2016: Izdati UTU - Milašević Petar

10/03/2016: Izdati UTU - Perović Željko

24/02/2016: Izdati UTU - Brnović Radosav

24/02/2016: Izdati UTU - Martinović Lidija

23/02/2016: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

02/02/2016: Izdati UTU - Uprava za sport i mlade

18/02/2016: Izdati UTU - Kaluđerović Ninoslav

17/02/2016: Izdati UTU - Gorović Milorad

08/02/2016: Izdati UTU - MNNews doo

08/02/2016: Izdati UTU - Mtel

02/02/2016: Izdati UTU - Uprava za sport i mlade

02/02/2016: Izdati UTU - Globarević Dragan

02/02/2016: Izdati UTU - Popović Milorad

01/02/2016: Izdati UTU - Jabučanin Božidar

29/01/2016: Izdati UTU - Gazivoda Marko

29/01/2016: Izdati UTU - Martex doo

29/01/2016: Izdati UTU - Prijestonica Cetinje

29/01/2016: Izdati UTU - Vučurović Slavica

21/01/2016: Izdati UTU - Čelebić Goran

21/01/2016: Izdati UTU - Prijestonica Cetinje

18/01/2016: Izdati UTU - Prijestonica Cetinje

21/01/2016: Izdati UTU - Jabučanin Vladislav

19/01/2016: Izdati UTU - Direkcija za saobraćaj Crne Gore

18/01/2016: Izdati UTU - Strugar Gabrijela

14/01/2016: Izdati UTU - Ratković Ljubomir

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018