Dokumenta

Dokumenta

26/08/2022: Odluka o dopuni Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih prostora

26/08/2022: Odluka o kreditnom zaduženju Prijestonice radi refinansiranja obaveza po osnovu kredita

26/08/2022: Odluka o određivanju granica, statusa, kategorije i režima zaštite zaštićenog prirodnog dobra Spomenik prirode „Park u dvorištu dječje bolnice“ na Cetinju

26/08/2022: Odluka o pokretanju postupka za davanje u zakup nepokretnosti

26/08/2022: Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na Javnu predškolsku ustanovu „Zagorka Ivanović“ Cetinje

26/08/2022: Odluka o utvrđivanju cijene usluge podrške za život u zajednici usluge dnevnog boravka

26/08/2022: Odluka o određivanju granica, statusa, kategorije i režima zaštite zaštićenog prirodnog dobra Spomenik prirode „Njegošev park“ na Cetinju

26/08/2022: Odluka o određivanju granica, statusa, kategorije i režima zaštite zaštićenog prirodnog dobra Spomenik prirode „Park 13 jul“ na Cetinju

26/08/2022: Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

26/08/2022: Rješenje o imenovanju člana Savjeta za razvoj seoskog područja

26/08/2022: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za društvene djelatnosti Skupštine Prijestonice Cetinje

26/08/2022: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za finansije i privredni razvoj Skupštine Prijestonice Cetinje

26/08/2022: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Prijestonice Cetinje

26/08/2022: Rješenje o određivanju odbornika Skupštine Prijestonice Cetinje koji će prisustvovati sklapanju braka i zaključenju životnog partnerstva lica istog pola

20/07/2022: Odluka o utvrđivanju cijene usluge podrške za život u zajednici - usluge dnevnog boravka

20/07/2022: ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU FINANSIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

20/07/2022: Prijavni obrazac na Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

19/07/2022: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 6. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

19/07/2022: DNEVNI RED ZA 6. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

19/07/2022: ODLUKA O KREDITNOM ZADUŽENJU PRIJESTONICE RADI REFINANSIRANJA OBAVEZA PO OSNOVU KREDITA

19/07/2022: Odluka o određivanju granica, statusa, kategorije i režima zaštite zaštićenog prirodnog dobra Park u dvorištu Dječje bolnice

19/07/2022: Odluka o određivanju granica, statusa, kategorije i režima zaštite zaštićenog prirodnog dobra Spomenik prirode „Njegošev park“ na Cetinju

19/07/2022: Odluka o određivanju granica, statusa, kategorije i režima zaštite zaštićenog prirodnog dobra Spomenik prirode „Park 13. jul“ na Cetinju

17/06/2022: DNEVNI RED ZA 5. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

17/06/2022: Odluka o imenovanju članova Skupštine muškog košarkaškog kluba “Lovćen 1947”

17/06/2022: Odluka o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Prijestonice Cetinje iz reda osnivača

17/06/2022: Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine Prijestonice Cetinje

17/06/2022: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog, biorazgradivog i kabastog otpada

17/06/2022: ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

17/06/2022: Odluka o razmjeni nepokretnosti

17/06/2022: Rješenje o imenovanju Savjeta Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje

17/06/2022: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za društvene djelatnosti

17/06/2022: ZAKLJUČAK O NEPRIHVATANJU ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE IZDVRŠNOG DIREKTORA DOO AGENCIJE ZA RAZVOJ I PODRŠKU POSLOVANJA

06/06/2022: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za izbor i imenovanja

06/06/2022: Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio i televizija Cetinje”

06/06/2022: Odluka o imenovanju Izborne komisije Prijestonice Cetinje

06/06/2022: Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje

06/06/2022: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za Statut i propise

06/06/2022: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za finansije i privredni razvoj

06/06/2022: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za društvene djelatnosti

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018