Poslovnik

Na sjednici održanoj 17. aprila 2019. godine, Skupština Prijestonice Cetinje donijela je Poslovnik o radu, kojim se, u skladu sa Statutom i zakonskim aktima, uređuju pitanja konstituisanja, organizacije i načina rada gradskog parlamenta, prava i dužnosti odbornika, postupak donošenja akata, sazivanje sjednica i njihov tok, javnost rada, način i postupak učešća predstavnika nevladinih organizacija na sjednicama, te druga pitanja.

Poslovnik Skupštine Prijestonice Cetinje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018