Dokumenta

Dokumenta

30/04/2024: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 17. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

30/04/2024: Javni poziv za predlaganje prestavnika nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

30/04/2024: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU GRADONAČELNIKA PRIJESTONICE CETINJE, ORGANA LOKALNE UPRAVE I SLUŽBI ZA 2023.

30/04/2024: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju imovine Prijestonice Cetinje za 2023. godinu

30/04/2024: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju imovine Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

30/04/2024: Odluka o pokretanju postupka za davanje u zakup nepokretnosti

30/04/2024: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI PRIJESTONICE CETINJE

30/04/2024: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU FINANSIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

30/04/2024: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI DOO VODOVOD I KANALIZACIJA CETINJE ZA 2023. GODINU

30/04/2024: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI DOO ,,VODOVOD I KANALIZACIJA,, ZA 2024. GODINU

30/04/2024: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta DOO ,,Komunalno,, Cetinje

30/04/2024: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOMUNALNO CETINJE ZA 2023. GODINU

30/04/2024: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI DOO ,,KOMUNALNO,, CETINJE ZA 2024. GODINU

30/04/2024: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ANEKS UGOVORA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI I KORIŠĆENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH SREDSTAVA U SVOJINI PRIJESTONICE CETINJE

30/04/2024: Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan i plan rada Agencije za razvoj i podršku poslovanju 2024. godinu

30/04/2024: Zaključak o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizaciju Prijestonice Cetinje

30/04/2024: Odluka o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2024. godinu

30/04/2024: Odluka o davanju saglasnsoti na Program rada za 2024. godinu Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje

30/04/2024: Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan za 2024. godinu Javne ustanove narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje

30/04/2024: Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvom u svojini Prijestonice Cetinje na JZU Opšta bolnica Danilo I Cetinje

30/04/2024: Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvom u svojini Prijestonice Cetinje na Upravu policije OB Cetinje

30/04/2024: Odluka o davanju saglasnosti Komisiji za otkup stanova Prijestonice Cetinje po zahtjevu za otkup stana Pavlićević Vjeri

30/04/2024: ODLUKA O SUBVENCIONISANJU KOMUNALNIH USLUGA INDIVIDUALNE KOMUNALNE POTROŠNJE ZA RANJIVE KATEGORIJE KORISNIKA

30/04/2024: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CJENOVNIK KORIŠĆENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA DOO ,,KOMUNALNO,, CETINJE

30/04/2024: Odluka o imenovanju odbora direktora Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje

30/04/2024: Odluka o imenovanju člana Savjeta RTV Cetinje

29/04/2024: Javni poziv za predlaganje peredstavnika nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

19/04/2024: Dnevni red za 17. sjednicu Skupštine Prijestonice

16/04/2024: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 17. sjednice Skupštine Prijestonice

08/04/2024: VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUŽBE SKUPŠTINE

05/04/2024: Akt kojim se poništava ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta "Radio i televizija Cetinje"

26/03/2024: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 16. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

26/03/2024: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje

26/03/2024: Program mjera podsticaja za proizvodnju i pružanje usluga za 2024. godinu

26/03/2024: Odluka o usvajanju Lokalnog energetskog plana Prijestonice Cetinje za period 2024 - 2033. godina

26/03/2024: Odluka o donošenju akcionog plana za mlade Prijestonice Cetinje za 2024. godinu

26/03/2024: Odluka o radnom vremenu

26/03/2024: Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Prijestonice Cetinje

26/03/2024: Odluka o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada, fasada, krovova i oluka na teritoriji Prijestoinice Cetinje

26/03/2024: Odluka o izmjeni Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018