Dokumenta

Dokumenta

25/11/2021: Informacija o stanju vodoprivrede u ruralnom području Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

25/11/2021: Informacija o stanju poljoprivrede na području Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

23/11/2021: POZIV NEVlADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 29. SJEDNICU SKUPŠTINE

02/11/2021: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 30. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

02/11/2021: LOKALNI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD 2021 - 2024. GODINE

02/11/2021: Odluka o učešću Prijestonice Cetinje u postupku prodaje dijela imovine stečajnog dužnika DOO Lipa - u stečaju Cetinje

25/10/2021: DNEVNI RED ZA 30. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

25/10/2021: 1. Izbor, imenovanja i razrješenja

25/10/2021: 2. Informacija o preduzetim mjerama i radnjama u cilju realizacije Zaključaka br. 01-16/21-2886 od 14. i 17.09.2021. godine

25/10/2021: 3. Prijedlog Odluke o podsticajima za zapošljavanje lokalnog stanovništva na teritoriji Prijestonice Cetinje

25/10/2021: 4. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje DOO „Agenciji za razvoj i podršku poslovanju“ Cetinje nepokretnost u KO Cetinje I

25/10/2021: 5. Prijedlog Odluke o donošenju Lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje za period 2021-2024. godine

25/10/2021: 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Cetinje“ broj 2683 od 20.07.2021. godine

25/10/2021: 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Cetinje“ broj 2684 od 20.07.2021. godine

25/10/2021: 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Prijestonici Cetinje 2021-2024. godina

25/10/2021: 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Prijestonice Cetinje

25/10/2021: 10. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalnog savjeta za mlade Prijestonice Cetinje

25/10/2021: 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornog vozila

25/10/2021: 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti da se na Popivoda Svetozara izvrši upis prava svojine na stanu u naselju Luke Ivaniševića u Cetinju

22/10/2021: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 30. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

15/10/2021: Javni poziv za predlaganje članova RTV Cetinje

15/10/2021: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

23/09/2021: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 29. SJEDNUCU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

23/09/2021: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Vodovod i kanalizacija Cetinje"

23/09/2021: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija-Cetinje”

23/09/2021: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje

23/09/2021: Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

23/09/2021: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje

23/09/2021: Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine Prijestonice Cetinje

23/09/2021: Rješenje o imenovanju predsjednika Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja

23/09/2021: Rješenje o određivanju odbornika Skupštine Prijestonice Cetinje koji će prisustvovati zaključenju životnog partnerstva lica istog pola

23/09/2021: Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine Prijestonice Cetinje

23/09/2021: Rješenje o razrješenju predsjednika Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja

06/09/2021: DNEVNI RED ZA 29. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

06/09/2021: Zaključak o prihvatanju prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

06/09/2021: Odluka o uslovima i postupku otkupa stanova kojima raspolaže Prijestonica Cetinje

06/09/2021: Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

06/09/2021: Odluka o razmjeni nepokretnosti

06/09/2021: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje

06/09/2021: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Prijestonice Cetinje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018