Kontakti

Nikola Đurašković, gradonačelnik
Bajova 2 (kancelarija 94)
041 231 755
gradonacelnik@cetinje.me

Ana Novović, zamjenica gradonačelnika
Bajova 2
041 231 755
ana.novovic@cetinje.me

Marko Brnović, zamjenik gradonačelnika
Bajova 2
041 231 755
marko.brnovic@cetinje.me

 

SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

Bajova 2 (kancelarije 69, 70)
041 231 991
glavni.administrator@cetinje.me

Jelena Radonjić, Glavna administratorka
Bajova 2 (kancelarija 69)
041 231 991
jelena.radonjic@cetinje.me

 

SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Bajova 2
041 231 755
kabinet@cetinje.me

Milena Jovanović, šefica Kabineta
Bajova 2
041 231 755
milena.jovanovic@cetinje.me

 

SEKRETARIJATI

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2, 3, 4, 5, 142, 146-147, 149, 150)
041 241 280, Građanski biro: 041 241 281, Rodna ravnopravnost i socijalna zaštita i briga o djeci: 041 241 172, 067 249 516, Matičar/ka: 041 231 976
sekretarijat.ls@cetinje.me

Aleksandra Dapčević, sekretarka
Bajova 2 (kancelarija 4)
067 089 730
aleksandra.dapcevic@cetinje.me

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
Bajova 2 (kancelarije 54, 55, 56, 59, 60, 61)
041 231 995
sekretarijat.frp@cetinje.me

Savo Borozan, sekretar
Bajova 2 (kancelarija 54)
041 231 995
savo.borozan@cetinje.me

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Bajova 2 (kancelarije 77, 78, 79, 80, 81)
041 231 720, 067 263 445
sekretarijat.upzs@cetinje.me

Marija Proročić, sekretarka
Bajova 2 (kancelarija 78)
041 232 607
marija.prorocic@cetinje.me

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj
Bajova 2 (kancelarije 82, 83, 84, 86)
041 231 796
sekretarijat.kps@cetinje.me

Vladan Radunović, sekretar
Bajova 2 (kancelarija 82)
041 231 796
vladan.radunovic@cetinje.me

Sekretarijat za kulturu

Bajova 2 (kancelarije 121 i 122)
sekretarijat.kultura@cetinje.me

Anđela Ćipranić, v.d. sekretarke
069188288
andjela.cipranic@cetinje.me

Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade

Bajova 2 (kancelarije 115 i 116)
sekretarijat.osm@cetinje.me

Jelena Milić, v.d. sekretarke
Bajova 2 (kancelarija 116)
067 600 070
jelena.milic@cetinje.me

Sekretarijat za investicije i održivi razvoj

Bajova 2 (sprat II)
041 241 116, 041 241 154
sekretarijat.ior@cetinje.me

Vesna Tomanović, sekretarka
Bajova 2 (sprat II)
041 241 116, 041 241 154
vesna.tomanovic@cetinje.me

 

SLUŽBE, DIREKCIJE I UPRAVE

Služba za unutrašnju reviziju
Bajova 2 (kancelarija 142)
unt.revizija@cetinje.me

Nataša Pravilović, direktorica
Bajova 2 (kancelarija 142)
067 605 992
natasa.pravilovic@cetinje.me

Služba za zajedničke poslove
Bajova 2 (kancelarije 100, 101, 111)
067 631 968
sluzba.zp@cetinje.me

Luka Milić, direktor
Bajova 2 (kancelarija 101)
luka.milic@cetinje.me

Služba zaštite i spašavanja
Novi vatrogasni dom,
Jaroslava Čermaka bb
123, 041 234 155
sluzba.zastite@cetinje.me

Miloš Ćećanović, komandir
Bajova 2
067 511 811, 067 025 717
milos.cecanovic@cetinje.me

Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa
Bajova 2 (kancelarije 108, 111)
041 230 565
direkcija.i@cetinje.me

Vuk Latković, direktor
Bajova 2 (kancelarija 108)
041 230 565
vuk.latkovic@cetinje.me

Uprava lokalnih javnih prihoda
Bajova 2 (kancelarije 55, 58, 62)
041 241 215
uprava.ljp@cetinje.me

Olivera Anđelić, direktorica
Bajova 2 (kancelarija 55)
067 089 630
olivera.andjelic@cetinje.me

Komunalna policija i inspekcija
Bajova 2 (kancelarije 116, 119, 120, 123)
041 233 455, 067 610 593 Dežurni centar Komunalne policije
komunalna.policija@cetinje.me

Marko Andrić, načelnik
Bajova 2 (kancelarija 116)
041 233 455
marko.andric@cetinje.me

Centar za informacioni sistem
Bajova 2 (kancelarije 124, 126, 127)
041 231 877
cis@cetinje.me

Nada Roganović, direktorica
Bajova 2 (kancelarija 126)
041 231 877
nada.roganovic@cetinje.me

 

JAVNA PREDUZEĆA, USTANOVE I D.O.O.

DOO "Agencija za razvoj i podršku poslovanju"- Cetinje
Bulevar crnogorskih junaka 101, Cetinje
041 231 452
biznis.centar@cetinje.me

Draško Kaluđerović, rukovodilac
Bulevar crnogorskih junaka 101, Cetinje
041 231 452
drasko.kaludjerovic@cetinje.me

DOO "KOMUNALNO" CETINJE
Jaroslava Čermaka bb
041 238 225
jkp.cetinje@gmail.com

Boško Dragutinović, v.d. direktora Preduzeća
Jaroslava Čermaka bb
041 238 225

Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“
Njegoševa 102
041 680 001
nbnjegosct@t-com.me

Ana Radonjić, direktorica NBČ „Njegoš“
Njegoševa 102

Radio Cetinje
Obilića bb
041 231 600 (redakcija)
041 231 334 (režija)
067 911 46 73 (marketing)
radio.cetinje@gmail.com

Ivana Jabučanin, direktorica JLRDS „Radio Cetinje“
Obilića bb

Javno preduzeće „Sportski centar“
Obilića bb
041 234 630
jpscc@t-com.me

Zoran Kapisoda, v.d. direktora Preduzeća
Obilića bb

DOO „Vodovod i kanalizacija - Cetinje“
Obilića bb
041 213 221
vikctdirektor@t-com.me

Radovan Krunić, direktor Preduzeća
Obilića bb
041 213 221
vikctdirektor@t-com.me

Turistička organizacija Prijestonice Cetinje
Bajova 2 (kancelarije 30,31,32)
041 230 253
info@cetinje.travel

Nikola Jablan, direktor
Bajova 2

JU Dnevni centar
Bajice bb
041 241 214
dnevni.centar@cetinje.me

Božidar P. DRECUN, direktor
Bajice bb
067 222 821
bozidar.drecun@cetinje.me

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018