Dokumenta

Dokumenta

29/06/2021: Odluka o izboru predsjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

29/06/2021: Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila

29/06/2021: Odluka o razrješenju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice Cetinje

29/06/2021: Program podizanja spomen – obilježja za 2021. godinu

25/06/2021: DNEVNI RED ZA 27 SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

11/05/2021: DNEVNI RED ZA 26. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

11/05/2021: Izbor, imenovanja i razrješenja

11/05/2021: Izvještaj o radu gradonačelnika i radu organa lokalne uprave i službi Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

11/05/2021: Prijedlog Odluke o Završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

11/05/2021: Prijedlog Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Prijestonice Cetinje

11/05/2021: Informacija o stepenu realizacije Ugovora o zakupu nepokretnosti, na period od 30 godina

11/05/2021: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice Cetinje

11/05/2021: Prijedlog Odluke o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2021. godinu

11/05/2021: Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje za 2020. godinu

11/05/2021: Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti d.o.o. „Komunalno“ Cetinje za 2020. godinu

11/05/2021: Prijedlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

11/05/2021: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada za 2021. godinu d.o.o. „Sportski centar Cetinje“

11/05/2021: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti „Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu“ d.o.o. Podgorica za zasnivanje stvarne službenosti radi izgradnje objekta od opšteg interesa

11/05/2021: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za ustanovljavanje prava službenosti

11/05/2021: Prijedlog Odluke o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Prijestonice Cetinje

11/05/2021: Prijedlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju

11/05/2021: Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Prijestonice Cetinje

11/05/2021: Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila

11/05/2021: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora

11/05/2021: Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uslovima i postupku davanja u zakup građevinskog zemljišta

11/05/2021: Prijedlog Odluke određivanju lokacije za privremenom skladištenju neopasnog građevinskog, biorazgradivog i kabastog otpada

11/05/2021: Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na d.o.o. „Komunalno“ Cetinje

11/05/2021: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava

11/05/2021: Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o imenovanju Odbora direktora d.o.o. „Agencija za razvoj i podršku poslovanju“ Cetinje

11/05/2021: Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. „Agencija za razvoj i podršku poslovanju“ Cetinje

11/05/2021: Izvještaj o implementaciji Lokalnog akcionog plana za mlade u Prijestonici Cetinje za 2020. godinu

11/05/2021: Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini stope doprinosa iz ličnog dohotka za finansiranje Opštinskog fonda za kulturu, fizičku kulturu i informisanje

11/05/2021: Izvještaj o radu za 2020. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“ Cetinje

11/05/2021: Finansijski izvještaj za 2020. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“ Cetinje

11/05/2021: Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

11/05/2021: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

11/05/2021: Prijedlog Odluke o donošenju Elaborata o parking zonama u Prijestonici Cetinje

11/05/2021: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 26. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

07/05/2021: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 26. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

04/05/2021: Zaključci sa 25. sjednice Skupštine Prijestonice

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018