Radna tijela

 

Za potrebe svog rada, Skupština Prijestonice Cetinje obrazuje stalna i povremena radna tijela - odbore, savjete i komisije.

Broj članova radnih tijela utvrđuje se prilikom njihovog izbora, a sastav radnih tijela – uključujući predsjednika i zamjenika – po pravilu odgovara stranačkoj zastupljenosti odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje.

Radno tijelo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara.

STALNA RADNA TIJELA

Stalna radna tijela Skupštine Prijestonice Cetinje razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te ostala pitanja koja su na dnevnom redu gradskog parlamenta. O pomenutom, radna tijela Skupštini Prijestonice Cetinje podnose izvještaje, koji sadrže mišljenja i prijedloge.

Stalna radna tijela Skupštine Prijestonice Cetinje su odbori i savjeti.

 

Odbori

 • Odbor za statut i propise
 • Odbor za izbor i imenovanja
 • Odbor za finansije i privredni razvoj
 • Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
 • Odbor za društvene djelatnosti
 • Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Savjeti

 • Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja
 • Savjet za zaštitu životne sredine
 • Savjet za omladinsku i obrazovnu politiku
 • Savjet za rodnu ravnopravnost
 • Savjet za razvoj seoskog područja

POVREMENA RADNA TIJELA

Povremena radna tijela Skupštine Prijestonice Cetinje osnivaju se posebnom odlukom, u cilju razmatranja ili stručne obrade pojedinih pitanja, te izrade prijedloga određenih akata.

Posebna radna tijela Skupštine Prijestonice Cetinje su komisije.

SASTAV RADNIH TIJELA

Odbor za statut i propise: Boris Kaluđerović (predsjednik), Petar Martinović, Balša Raković, Oskar Huter, Miloš Ražnatović, Dejan Vasiljević.

Odbor za izbor i imenovanja: Mirko Stanić (predsjednik), Vido Đakonović, Slavko Janković, Balša Raković, Oskar Huter, Maja Koljević, Radovan Brnović.

Odbor za finansije i privredni razvoj: Mirko Stanić (predsjednik), Miloš Ražnatović, Marko Jabučanin, Maja Koljević, Ivanka Otašević, Petar Martinović, Dejan Vasiljević.

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost: Dejan Vasiljević (predsjednik), Milena Jovanović, Boris Kaluđerović, Petar Martinović, Borislav Pravilović, Oskar Huter, Jovana Draganić.

Odbor za društvene djelatnosti: Ana Lipovina (predsjednica), Nina Milošević, Jovana Radović, Borislav Cimeša, Ana Leković, Ivanka Otašević.

Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju: Milena Vujović (predsjednica ), Nina Milošević, dr Sonja Radojičić, Jovana Draganić, Borislav Pravilović, Slavko Janković, dr Draško Nikčević.

Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja: Filip Martinović (predsjednik), Mirko Stanić, Slavko Janković, Borislav Cimeša, Miodrag Koljević.

Savjet za zaštitu životne sredine: Petko Pajović (predsjednik), Marina Martinović, Jovana Draganić, Dejan Vasiljević, Ana Leković.

Savjet za omladinsku i obrazovnu politiku: Jovana Marković (predsjednica), Jovana Radović, Balša Raković, Vesna Knežević.

Savjet za rodnu ravnopravnost: Novka Milošević (predsjednica), Milena Vujović, Milena Jovanović, Jovana Draganić, Ana Nikolić.

Savjet za razvoj seoskog područja: Mladen Rakčević (predsjednik), Milena Krivokapić, Marko Jabučanin, Ivanka Otašević, Jovana Draganić.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018