Radna tijela

 

Za potrebe svog rada, Skupština Prijestonice Cetinje obrazuje stalna i povremena radna tijela - odbore, savjete i komisije.

Broj članova radnih tijela utvrđuje se prilikom njihovog izbora, a sastav radnih tijela – uključujući predsjednika i zamjenika – po pravilu odgovara stranačkoj zastupljenosti odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje.

Radno tijelo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara.

STALNA RADNA TIJELA

Stalna radna tijela Skupštine Prijestonice Cetinje razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te ostala pitanja koja su na dnevnom redu gradskog parlamenta. O pomenutom, radna tijela Skupštini Prijestonice Cetinje podnose izvještaje, koji sadrže mišljenja i prijedloge.

Stalna radna tijela Skupštine Prijestonice Cetinje su odbori i savjeti.

 

Odbori

 • Odbor za statut i propise
 • Odbor za izbor i imenovanja
 • Odbor za finansije i privredni razvoj
 • Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
 • Odbor za društvene djelatnosti
 • Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Savjeti

 • Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja
 • Savjet za zaštitu životne sredine
 • Savjet za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Savjet za rodnu ravnopravnost
 • Savjet za razvoj seoskog područja

POVREMENA RADNA TIJELA

Povremena radna tijela Skupštine Prijestonice Cetinje osnivaju se posebnom odlukom, u cilju razmatranja ili stručne obrade pojedinih pitanja, te izrade prijedloga određenih akata.

Posebna radna tijela Skupštine Prijestonice Cetinje su komisije.

SASTAV RADNIH TIJELA

Odbor za statut i propise: Valentina Vujović (predsjednica), Silvana Radonjić, Marjan Stojanović, Nikola Borozan, Danilo Mrvaljević, Nikola Đurašković

Odbor za izbor i imenovanja: Radovan Brnović (predsjednik), Dejana Dizdar, Momčilo Jovanović, Nikola Borozan, Balša Raković

Odbor za finansije i privredni razvoj: Silvana Radonjić (predsjednica), Radovan Brnović, Momčilo Martinović, Marjan Stojanović, Nikola Đurašković, Natalija Božović

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost: Borislav Pravilović (predsjednik), Momčilo Martinović, Jovana Draganić, Marjan Stojanović, Nikola Đurašković, Danilo Mrvaljević

Odbor za društvene djelatnosti: dr Milovan Janković (predsjednik), Valentina Vujović, Jovana Draganić, Nikola Borozan, Vesna Tomanović, Balša Raković

Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju: Dejana Dizdar (predsjednica), Borislav Pravilović, dr Mladen Perišić, Marjan Stojanović, Danilo Mrvaljević

Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja: Dejana Dizdar (predsjednica), Momčilo Jovanović, Boris Kaluđerović, Balša Raković

Savjet za zaštitu životne sredine: Silvana Radonjić (predsjednica), dr Predrag Milošević, Lidija Popović, Miloš Bakić, Nikola Đurašković

Savjet za omladinsku i obrazovnu politiku: Dejana Dizdar (predsjednica), dr Aleksa Bastać, Sabina Kazamanović, Nikola Đurašković

Savjet za rodnu ravnopravnost: Dejana Dizdar (predsjednica), Aleksandra Brajović, Olivera Martinović

Savjet za razvoj seoskog područja: Marjan Stojanović (predsjednik), Jovana Draganić, Božidar Proročić, Nikola Đurašković, Dragan Martinović

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018