Dokumenta

Dokumenta

25/05/2020: Predlog Odluke o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na JZU Dom zdravlja Cetinje

25/05/2020: Predlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti NVO KUD-u "Njegoš" Cetinje bez naknade

25/05/2020: Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o privremenom određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Prijestonice Cetinje

25/05/2020: Predlog Odluke o izmjeni Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite

20/05/2020: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 20. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

14/03/2020: Saopštenje za javnost

11/03/2020: Lista kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

09/03/2020: ZAKLJUČCI SA 19. SJEDNICE SKUPŠTINE

27/02/2020: SAZIV ZA 19. SJEDNICU SKUPŠTINE

21/02/2020: USVOJENI DNEVNI RED ZA 18. SJEDNICU SKUPŠTINE

21/02/2020: Odluka o podsticajima za proizvodnu i uslužnu djelatnost

21/02/2020: Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o ustanovljavanju lične službenosti - prava upotrebe stanova u objektu P78, BLOK 2, ZONA b2, izmjene i dopune DUPA aerodrom

21/02/2020: Odluka o utvrđivanju pret. nam. biznis zone i kompleksa Maccoc 1

21/02/2020: Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o zakupu nepokretnosti na period od 30 godina

18/02/2020: SAZIV ZA 18. SJEDNICU SKUPŠTINE

13/02/2020: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 17. SJEDNICU SKUPŠTINE

13/02/2020: 2. Odborničko pitanje i odgovor

13/02/2020: 1. Odborničko pitanje i odgovor

03/02/2020: Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja Prijestonice za period 2020-2024

03/02/2020: Odluka o utvrđivanju pretežne namjene biznis zone "Cetinje I" - prostor kompleksa "MACCOC"

03/02/2020: Odluka o podsticajima za proizvodnu i uslužnu djelatnost

03/02/2020: Odluka o bratimljenju Prijestonice Cetinje i opštine Bitolj

03/02/2020: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o turističkim organizacijama

03/02/2020: Odluka o izmjeni odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o ustanovlj. lične služ. -prava upotr.stanova u objektu UP 78 blok 2 zona bb2 izmjene i dopune DUP-a Aerodrom

03/02/2020: Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o izmjeni i dopuni Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

03/02/2020: ODLUKA - PROGRAM RADA Vodovod - za 2020.godinu

03/02/2020: ODLUKA - PROGRAM RADA Komunalno - za 2020.godinu

03/02/2020: Odluka i Program i Finansijeki plan JU Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje za 2020.godinu

03/02/2020: DNEVNI RED ZA 17. SJEDNICU SKUPŠTINE

22/01/2020: JAVNI POZIV NVO

13/01/2020: Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

26/12/2019: Odborničko pitanje i odgovor

23/12/2019: DNEVNI RED ZA 16. SJEDNICU SKUPŠTINE

20/12/2019: Saopštenje za javnost

17/12/2019: Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti bez naknade Turistickoj organizaciji Prijestonice Cetinje

17/12/2019: Odluka o kupovini nepokretnosti - poslovnog prostora

17/12/2019: ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

17/12/2019: Odluka o učešću Prijestonice Cetinje u postupku kupoprodaje dijela imovine “ Šumsko gazdinstvo“ a.d. Cetinje

17/12/2019: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2020. GODINU

13/12/2019: INFORMACIJA O OBIMU I STRUKTURI

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018