Dokumenta

Dokumenta

09/02/2021: Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijeston

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju poreza na prihode od samostalne djelatnosti

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Tarife prireza na promet usluga

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju prireza na promet

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o opštinskom porezu na promet nepokretnosti i prava

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju prireza na promet nepokretnosti i prava

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o opštinskom porezu na dobit preduzeća

09/02/2021: Informacija o stanju vodoprivrede u ruralnom području na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

09/02/2021: Informacija o stanju poljoprivrede na području Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

09/02/2021: Informacija o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

09/02/2021: Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada za 2021. godinu Javne ustanove Narodna bibliotaka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

09/02/2021: Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Javne ustanove Narodna bibliotaka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

09/02/2021: Predlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora

05/02/2021: Evidencija o prisustvu odbornika na sjednicama Skupštine za 2020. godinu

05/02/2021: Evidencija o prisustvu odbornika na sjednicama Skupštine za 2019. godinu

19/01/2021: Opšti javni poziv nevladinim organizacijama da prijave zainteresovanost za učešće u radu Skupštine Prijestonice za 2021. godinu

21/12/2020: Lista kandidata za članove Savjeta "RADIO I TELEVIZIJE CETINJE"

04/12/2020: DNEVNI RED ZA 23. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

04/12/2020: Predlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice Cetinje

04/12/2020: Program rada Skupštine Prijestonice za 2021. godinu

04/12/2020: Predlog Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Agencija za razvoj i podršku poslovanju" Cetinje

04/12/2020: Predlog Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Prijestonice Cetinje za period 2020-2025. godina

04/12/2020: Predlog Odluke o kupovini nepokretnosti

04/12/2020: Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljenju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinjeoc

04/12/2020: Predlog Odluke o dopuni Odluke o porezu na nepokretnosti

04/12/2020: Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" za 2021. godinu .doc

04/12/2020: Predlog Odluke o davanju saglasnosti na godišnji program komunalnih djelatnosti DOO "Komunalno" Cetinje za 2021. godinu

04/12/2020: Predlog Odluke o davanju saglasnosti Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu

04/12/2020: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenju poslovnog prostora Udruženju boraca NOR-a i antifašista Prijestonice Cetinje bez naknade

04/12/2020: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenju nepokretnosti NVO Kulturno-umjetničkom društvu "Njegoš" Cetinje bez naknade

04/12/2020: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora Crnogorskom centru PEN kluba bez nadoknade

04/12/2020: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenju nepokretnosti bez naknade Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje

04/12/2020: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenju nepokretnosti bez naknade NVO Udruženju penzionera Cetinje

04/12/2020: POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 23. SJEDNICU SKUPŠTINE

04/12/2020: Predlog Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

26/10/2020: JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA SAVJETA RADIO CETINJA

26/10/2020: OBRAZAC ZA PREDLOG KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA RADIO CETINJA

26/10/2020: Učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave

26/10/2020: KLUBOVI ODBORNIKA

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018