Dokumenta

Dokumenta

03/02/2020: ODLUKA - PROGRAM RADA Vodovod - za 2020.godinu

03/02/2020: ODLUKA - PROGRAM RADA Komunalno - za 2020.godinu

03/02/2020: Odluka i Program i Finansijeki plan JU Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje za 2020.godinu

03/02/2020: DNEVNI RED ZA 17. SJEDNICU SKUPŠTINE

22/01/2020: JAVNI POZIV NVO

13/01/2020: Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

26/12/2019: Odborničko pitanje i odgovor

23/12/2019: DNEVNI RED ZA 16. SJEDNICU SKUPŠTINE

20/12/2019: Saopštenje za javnost

17/12/2019: Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti bez naknade Turistickoj organizaciji Prijestonice Cetinje

17/12/2019: Odluka o kupovini nepokretnosti - poslovnog prostora

17/12/2019: ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

17/12/2019: Odluka o učešću Prijestonice Cetinje u postupku kupoprodaje dijela imovine “ Šumsko gazdinstvo“ a.d. Cetinje

17/12/2019: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2020. GODINU

13/12/2019: INFORMACIJA O OBIMU I STRUKTURI

13/12/2019: INFORMACIJA O STANJU POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2019. GODINU

13/12/2019: Informacija o stanju vodoprivrede

13/12/2019: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

13/12/2019: Odluka o članskom doprinosu Prijestonice Cetinje

13/12/2019: Odluka o izmjeni Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite

13/12/2019: Odluka o porezu na nepokretnosti

12/12/2019: 1. Odborničko pitanje i odgovor

12/12/2019: 2. Odborničko pitanje i odgovor

03/12/2019: Odluka o kupovini nepokretnosti

03/12/2019: Odluka o kupovini nepokretnosti - građevinskog zemljišta

03/12/2019: ODLUKA O OBRAZOVANJU SLUŽBE SKUPŠTINE 2019. GODINA

03/12/2019: Odluka o lokalnim administrativnim taksama Prijestonice Cetinje

03/12/2019: Odluka o lokalnim komunalnim taksama Prijestonice Cetinje

03/12/2019: Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti bez naknade NVO Udruženje penzionera Cetinje

03/12/2019: Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji JU centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

03/12/2019: Odluka o dopuni Odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada

03/12/2019: Odluka o stavljanju van snage Odluke o razrješenju člana Odbora direktora ,,Sportski centar Cetinje"

03/12/2019: Odluka za raspisivanje Javnog poziva za javno nadmetanje radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Prijestonice

03/12/2019: Poziv za 15. sjednicu Skupštine

03/12/2019: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta DOO „Komunalno” Cetinje

14/10/2019: ZAKLJUČAK O BEZBJEDNOSNOJ SITUACIJI U GRADU

14/10/2019: 1. Odborničko pitanje i odgovor

14/10/2019: 2. Odborničko pitanje i odgovor

08/10/2019: DNEVNI RED ZA 14. SJEDNICU SKUPŠTINE

08/10/2019: Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018