Javne rasprave i objave

17/09/2018: Upitnik za izradu programa privremenih objekata za područje Prijestonice Cetinje

11/09/2018: PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU PROGRAMA RAZVOJA PRIJESTONICE ZA 2019. GODINU

11/09/2018: Nacrt Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

08/08/2018: Lista kanditata - članovi Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje (2019.-2022. god.)

03/08/2018: Ljeto u Prijestonici - program za avgust

23/07/2018: Obavještenje o edukaciji na temu uništavanja i kontrole širenja ambrozije - korovske biljke

20/07/2018: Obavještenje o zaprašivanju komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane cjeline Rijeke Crnojevića i Romskog naselja

12/07/2018: Javni poziv za izbor članova/ca Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje (2019-2022. g)

06/07/2018: Ljeto u Prijestonici - julski program

03/07/2018: Pravilnik za dodjelu sponzorstava, donacija i pomoći u oblasti kulture Prijestonice Cetinje

29/06/2018: Obavještenje da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane cjeline Rijeke Crnojevića i Romskog naselja

25/06/2018: Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi povodom nacrta Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice Cetinje za 2018. godinu i Zapisnik sa centralne rasprave

25/06/2018: DNEVNI RED ZA V SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

22/06/2018: Obavještenje za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju arhitektonsko građevinskog kamena

15/05/2018: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju arhitektonsko građevinskog kamena

14/05/2018: Izvještaj sa centralne Javne rasprave povodom Nacrta Pravilnika za dodjelu sponzorstava, donacija i pomoći u oblasti kulture Prijestonice Cetinje

10/05/2018: Izvještaj sa centralne Javne rasprave o Nacrtu Odluke o sufinansiranju sporta i nacrtu Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu sredstava sportskim subjektima

04/05/2018: Konkurs za najbolju fotografiju na temu: "Volim svoj grad"

20/04/2018: Dnevni red za IV sjednicu Skupštine Prijestonice Cetinje

16/04/2018: Program javne rasprave i Javni poziv na Nacrt Odluke o sufinansiranju sporta i Nacrt Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu sredstava sportskim subjektima

16/04/2018: Nacrt Odluke o sufinansiranju sporta

16/04/2018: Nacrt Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu sredstava sportskim subjektima

16/04/2018: Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o sufinansiranju sporta i Nacrta Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu sredstava sportskim subjektima

16/04/2018: Program javne rasprave i Javni poziv o Nacrtu Pravilnika za dodjelu sponzorstava, donacija i pomoći u oblasti kulture Prijestonice Cetinje

16/04/2018: Nacrt Pravilnika za dodjelu sponzorstava, donacija i pomoći u oblasti kulture Prijestonice Cetinje

28/03/2018: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju turističkog naselja standard 5*

28/03/2018: Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

28/03/2018: Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

28/03/2018: Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

27/03/2018: Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika nevladinih organizacija za člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

23/03/2018: DNEVNI RED ZA III SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

22/03/2018: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 06-004/18 UPI 1

22/03/2018: Rješenje - Radoman Marina

14/03/2018: IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2018. GODINU

08/03/2018: Rješenje o ispravci Rješenja o imenovanju Komisije za popis imovine

05/03/2018: Javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2018. godinu

02/03/2018: Program rada Skupštine Prijestonice za 2018. godinu

20/02/2018: DNEVNI RED ZA II SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

22/01/2018: Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

22/01/2018: Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018