Javne rasprave i objave

06/08/2020: Javni poziv za besplatno učenje italijanskog jezika

06/08/2020: Prijavni formular za besplatno učenje italijanskog jezika

30/07/2020: Javni poziv za angažovanje jednog lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u Prijestonici Cetinje

27/07/2020: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

15/07/2020: Javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja

10/07/2020: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

06/07/2020: Rješenje Uprave lokalnih javnih prihoda - DOO LUKA S BET

06/07/2020: Rješenje Uprave lokalnih javnih prihoda - DOO LUNATEX

22/06/2020: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

08/06/2020: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

29/05/2020: Izvještaj sa Javne rasprave o Odluci o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

29/05/2020: Izvještaj sa Javne rasprave o Odluci o učešću predstavnika NVO u radnim grupama

29/05/2020: Izvještaj sa Javne rasprave o Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

05/05/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama

05/05/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

05/05/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

05/05/2020: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

05/05/2020: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama

05/05/2020: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

05/05/2020: Nacrt Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

05/05/2020: Nacrt Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa NVO

05/05/2020: Nacrt Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama

30/04/2020: Anketa koja se sprovodi zbog potrebe uključenja javnosti u proces izrade LAPB Prijestonice Cetinje za period 2020-2025

22/04/2020: Kadrovski plan Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

25/03/2020: Izvještaj o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za period 2019-2021 godine

25/02/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti i Program održavanja javne rasprave

20/02/2020: Uprava lokalnih javnih prihoda - DOO HITEK MONTENEGRO

17/02/2020: Uprava lokalnih javnih prihoda - DOO "PREMIA"

11/02/2020: Rješenje o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava za sufinansiranje sportskih subjekata za 2020. godinu

11/02/2020: Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu

11/02/2020: Prijavni obrazac za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu

03/02/2020: Izvještaj o realizaciji Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

24/01/2020: Odluka o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija sa teritorije Prijestonice Cetinje za 2019. godinu.

21/01/2020: Odluka o izboru godišnjeg priznanja iz oblasti sporta u Prijestonici Cetinje za 2019. godinu

17/01/2020: Rješenje o obrazovanju Komisije za dodjelu godišnjeg priznanja iz oblasti sporta u Prijestonici Cetinje za 2019. godinu

16/01/2020: RJEŠENJE - PROCIJEP I SPES-ING

13/01/2020: Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

31/12/2019: Akcioni plan za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi 2020-2021

30/12/2019: Program javne rasprave

30/12/2019: SPR CETINJE 2020-2024 finalni nacrt kompletnog dokumenta

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018