Javne rasprave i objave

21/09/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Jankovića krš"

18/09/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat poslovni objekat - Sirare

08/09/2017: Program javne rasprave o nacrtu Programa razvoja Prijestonice za 2018. godinu

08/09/2017: Nacrt Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

08/09/2017: Obavještenje kojim je odlučeno da za projekat "Nabavka i funkcionisanje komore za zrijenje i komore za lagerovanje prerađjevina od mesa" nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

01/09/2017: Obavještenje da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja i urbane cjeline Rijeke Crnojevića dana 04.09.2017. godine

31/08/2017: PROGRAM JAVNE RASPRAVE - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama pogrebnih usluga službe za poslove pružanja pogrebnih usluga

31/08/2017: Odluka o cijenama pogrebnih usluga službe za poslove pružanja pogrebnih usluga

31/08/2017: PROGRAM JAVNE RASPRAVE - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama održavanja i uređenja zelenih površina

31/08/2017: Odluka o cijenama održavanja i uređenja zelenih površina

31/08/2017: PROGRAM JAVNE RASPRAVE - Odluka o cijenama korišćenja usluga vozila i mehanizacije

31/08/2017: Odluka Odbora direktora D.O.O. "Komunalno" Cetinje

31/08/2017: PROGRAM JAVNE RASPRAVE - Odluka o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga-odvoza komunalnog otpada na teritoriji Prijestonice Cetinje

31/08/2017: Odluka o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga-odvoza komunalnog otpada na teritoriji Pijestonice Cetinje

31/08/2017: POZIV ZA DOSTAVLJNJE PONUDA CRNA GORA "Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička - Cetinje"

31/08/2017: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA CRNA GORA "Nadzor nad nabavkom i ugradnjom cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička - Cetinje"

22/08/2017: PROGRAM JAVNE RASPRAVE - Cjenovnik autobuske stanice Cetinje

22/08/2017: Odluka o usvajanju cjenovnika autobuske stanice Cetinje

21/08/2017: Rješenje u vezi zahtjeva za otkup stana - Dapčević Đorđe

15/08/2017: Zaključak - Pejović Krsto

08/08/2017: Zaključak u vezi zahtjeva za otkup stana - Vušurović Radojka

07/08/2017: Rješenje u vezi zahtjeva za otkup stana - Ćupić Dragan

07/08/2017: Obavještenje da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja i urbane cjeline Rijeke Crnojevića

01/08/2017: Obavještenje kojim je odlučeno da za Projekat rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

31/07/2017: Rješenje - Direkcija za imovinu

31/07/2017: Zaključak - Direkcija za imovinu

18/07/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za "Projekat rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva"

18/07/2017: Obavještenje da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja i urbane cjeline Rijeke Crnojevića

03/07/2017: Javni poziv za sudstvo i tužilaštvo za valorizaciju građevinskog zemljišta

28/06/2017: Obavještenje da ce se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja i urbane cjeline Rijeke Crnojevića

22/06/2017: Nacrt Akcionog plana prilagođavanja objekata i javnih površina za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

09/06/2017: Odluka o utvrđivanju Nacrta Akcionog plana prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

09/06/2017: Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Akcionog plana prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

07/06/2017: Godišnji plan i program upravljanja za 2016. godinu TP Lipska pećina

31/05/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda - BALŠIĆA PAZAR

24/05/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na dopunjeni Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije odlagališta "Vrtijeljka"

15/05/2017: Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Prijestonice Cetinje

15/05/2017: Prijavni formular za članove Savjeta mladih Prijestonice Cetinje

09/05/2017: Javna rasprava Rehabilitacija odlagališta na Vrtijeljku

28/04/2017: Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018