Proaktivan pristup informacijama po službama

Služba glavnog administratora

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

Sekretarijat za kulturu

Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade

Sekretarijat za investicije i održivi razvoj

Služba za unutrašnju reviziju

Služba za zajedničke poslove

Služba zaštite

Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa

Uprava lokalnih javnih prihoda

Komunalna policija i inspekcija

Centar za informacioni sistem

Biznis centar Cetinje

Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu

Služba za zajedničke poslove i informacioni sistem

* Služba menadžera

* Sekretarijat za lokalnu samoupravu

* Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

* Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

* Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade

* Služba za zajedničke poslove

* Uprava za sport i mlade

* Centar za informacioni sistem

 

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, Centar za informacioni sistem i Služba za zajedničke poslove su  Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice od 01.06.2018. godine ponovo oformljene, dok su Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu i Služba za zajedničke poslove i informacioni sistem prestale da postoje.

* - Ove službe Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice od 23.10.2015. godine, prestale su da postoje.
 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018