Javne rasprave i objave

13/08/2013: Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za period 2013 – 2016 god.

08/08/2013: Program održavanja javne rasprave o nacrtu DUP "Zona sporta", zahvat u okviru istorijskog jezgra

08/08/2013: Odluka o utvrđivanju nacrta DUP "Zona sporta", zahvat u okviru istorijskog jezgra

30/07/2013 - Javni poziv: Nacrt lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za period 2013 - 2016.

16/07/2013: Nacrt akcionog plana za borbu protiv korupcije u Prijestonici Cetinje 2013 - 2014.

16/07/2013: Javna rasprava - Nacrt akcionog plana za borbu protiv korupcije 2013 - 2014.

15/02/2013: Javna rasprava: Odluka o radnom vremenu

05/02/2013: Odluka o radnom vremenu 

05/02/2013: Javna rasprava: Odluka o radnom vremenu

29/05/2012: Poziv na javnu raspravu o nacrtu Strateškog plana razvoja Prijestonice Cetinje 2012-2016 

29/05/2012: Program javne rasprave o nacrtu Strateškog plana razvoja Prijestonice Cetinje 2012-2016 

Nacrt Strateškog plana razvoja Prijestonice Cetinje 2012-2016 

Lokalni plan akcije za djecu (LPAD) za javnu raspravu 

Javna rasprava o nacrtu Lokalnog plana akcije za mlade

Javna rasprava DUP Donji kraj u trajanju od 19/10/2011 do 18/11/2011.

Javna rasprava DUP Donji kraj u trajanju od 19/10/2011 do 18/11/2011 - obavještenje

Javna rasprava DUP Gruda/Donje polje u trajanju od 19/10/2011 do 18/11/2011.

Javna rasprava DUP Gruda/Donje polje u trajanju od 19/10/2011 do 18/11/2011 - obavještenje

Javna rasprava o nacrtu lokalne studije lokacije „Žanjev do“ sa Izvještajem o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu lokalne studije lokacije „Žanjev do“

Odluka DUP-UP Istorijsko jezgro

Odluka - autobuska stanica

Odluka o nepreduzimanju izrade Strateške procjene

Obrazac za prijedlog za imenovanje clana Savjeta RTV Cetinje.pdf

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018