Javne rasprave i objave

01/12/2020: Obavještenje sportskim organizacijama sa teritorije Prijestonice Cetinje 2020

01/12/2020: PRAVILNIK o kriterijumima za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta

01/12/2020: Obrasci za dodjelu godisnjih priznanja 2020

01/12/2020: Javni poziv i obrazac za predlaganje predstavnika NVO

13/11/2020: Konačna rang lista

13/11/2020: Odluka o dodjeli Studentske nagrade za 2019-2020

09/11/2020: Obavještenje o Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o Budžetu Prijestonice za 2021. godinu

09/11/2020: Rang lista - Studentska nagrada

03/11/2020: Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o budžetu Prijestonice za 2021. godinu

03/11/2020: Predlog Odluke o budžetu Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

03/11/2020: Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o budžetu Prijestonice za 2021. godinu

03/11/2020: Odluka o dodjeli stipendija za studijsku 2020/2021. godinu u Prijestonici Cetinje

03/11/2020: Rang lista stipendije za studijsku 2020/2021. godinu

29/10/2020: Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

29/10/2020: Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

29/10/2020: Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

28/10/2020: Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadi za urbanu sanaciju

28/10/2020: Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za urbanu sanaciju

28/10/2020: Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju

26/10/2020: Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu studentske nagrade za 2019/2020. godinu

26/10/2020: Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za dodjelu studentske nagrade Prijestonice Cetinje

09/10/2020: Plan integriteta Prijestonice Cetinje 2021-2022

05/10/2020: Rješenja - objekti

05/10/2020: Rješenja - zemljište

05/10/2020: Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2020/2021. godinu

05/10/2020: PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

05/10/2020: Odluka o broju i visini stipendija za studijsku 2020/2021. godinu

05/10/2020: Rješenje o imenovanju Komisije

18/09/2020: Izvještaj sa Javne rasprave sa primjedbama i odgovor na iste

14/09/2020: PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU PROGRAMA RAZVOJA PRIJESTONICE ZA 2021. GODINU

14/09/2020: NACRT PROGRAMA RAZVOJA PRIJESTONICE ZA 2021. GODINU

02/09/2020: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

14/08/2020: Obavještenje o održavanju Javne rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana biodiverziteta Prijestonice za period od 2020. godine do 2025. godine

14/08/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Lokalnog akcionog plana biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2020-2025. godina

14/08/2020: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Prijestonice Cetinje za period 2020.- 2025. godine

14/08/2020: Nacrt Lokalnog akcionog plana biodiverziteta

10/08/2020: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

07/08/2020: Javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja

07/08/2020: Obavještenje o postavljanju tabli sa nazivima ulica

06/08/2020: Javni poziv za besplatno učenje italijanskog jezika

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018