Javne rasprave i objave

16/04/2018: Program javne rasprave i Javni poziv na Nacrt Odluke o sufinansiranju sporta i Nacrt Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu sredstava sportskim subjektima

16/04/2018: Nacrt Odluke o sufinansiranju sporta

16/04/2018: Nacrt Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu sredstava sportskim subjektima

16/04/2018: Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o sufinansiranju sporta i Nacrta Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu sredstava sportskim subjektima

16/04/2018: Program javne rasprave i Javni poziv o Nacrtu Pravilnika za dodjelu sponzorstava, donacija i pomoći u oblasti kulture Prijestonice Cetinje

16/04/2018: Nacrt Pravilnika za dodjelu sponzorstava, donacija i pomoći u oblasti kulture Prijestonice Cetinje

28/03/2018: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju turističkog naselja standard 5*

28/03/2018: Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

28/03/2018: Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

28/03/2018: Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

27/03/2018: Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika nevladinih organizacija za člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

23/03/2018: DNEVNI RED ZA III SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

22/03/2018: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 06-004/18 UPI 1

22/03/2018: Rješenje - Radoman Marina

14/03/2018: IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2018. GODINU

08/03/2018: Rješenje o ispravci Rješenja o imenovanju Komisije za popis imovine

05/03/2018: Javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2018. godinu

02/03/2018: Program rada Skupštine Prijestonice za 2018. godinu

20/02/2018: DNEVNI RED ZA II SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

22/01/2018: Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

22/01/2018: Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

22/01/2018: Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

16/01/2018: Obavještenje o Odluci o privremenom finansiranju

22/12/2017: DNEVNI RED ZA KONSTITUTIVNU SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

24/11/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje privremenog uređaja i opreme za fiksnu telefoniju-outdoor kabinet

20/11/2017: Javni poziv zainteresovanim budućim korisnicima Biznis inkubatora i Inovativnog centra za dostavljanje biznis inicijativa

20/11/2017: Aplikacioni formular za biznis inicijativu

16/11/2017: Javno obavještenje - Spes Ing doo

09/11/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje bazne stanice mobilne telefonije

23/10/2017: DNEVNI RED ZA XXXII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

19/10/2017: Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2017/2018. godinu

19/10/2017: PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

11/10/2017: Javni poziv Vijeću fakulteta za dostavljanje prijedloga za dodjeljivanje studentske nagrade

10/10/2017: Javni poziv za izbor članova/ica Lokalnog savjeta za mlade Prijestonice Cetinje

10/10/2017: APLIKACIONI FORMULAR ZA ČLANOVE LOKALNOG SAVJETA ZA MLADE PRIJESTONICE CETINJE

04/10/2017: Obavještenje da je za projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Jankovića krš" potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

29/09/2017: Program javne rasprave o Nacrtu Elaborata o postavljanju i građenju montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

28/09/2017: Nacrt Elaborata privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/09/2017: KALENDAR ROKOVA ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI NA IZBORIMA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU PRIJESTONICE

26/09/2017: OPERATIVNI IZBORNI PLAN IZBORNE KOMISIJE PRIJESTONICE

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018