Javne rasprave i objave

10/01/2023: Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora putem javnog nadmetanja

04/01/2023: Pravilnik o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima o sufinansiranju sporta u Prijestonici Cetinje

23/12/2022: Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe NVO za 2022.god

23/12/2022: Rang lista za raspodjelu sredstava za projekte i programe NVO

22/12/2022: Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na Nacrt Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2023. godinu

22/12/2022: Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

19/12/2022: Neuručena rješenja poreza na nepokretnost za 2022. godinu - Uprava lokalnih javnih prihoda

15/12/2022: Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o sufinansiranju sporta u Prijestonici Cetinje

14/12/2022: Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za raspodjelu sredstava za projekte i programe NVO za 2023. godinu i prijavni obrazac

12/12/2022: Obavještenje sportskim organizacijama sa teritorije Prijestonice Cetinje

12/12/2022: Pravilnik o kriterijumima za dodjelu godišnjeg priznanja iz oblasti sporta

12/12/2022: Obrasci za izbor najboljih iz oblasti sporta u 2022. god.

09/12/2022: Javni poziv za predlaganje predstavnika/ca NVO u Komisiju za raspodjelu sredstava za projekte i programe NVO

01/12/2022: Zaključak, Program i nacrt Odluke o sufinansiranju adaptacije spoljnjih djelova zgrada - fasada, krovova i oluka na teritoriji Prijestonice

25/11/2022: Program održavanja Javne rasprave, Zaključak i Odluka o sufinansiranju sporta u Prijestonici Cetinje

17/11/2022: Javni poziv za davanje u zakup stambene jedinice po osnovu prava na socijalno stanovanje

11/11/2022: Program javne rasprave, Zaključak i Odluka o budžetu Prijestonice Cetinje za 2023. godinu

10/11/2022: Program održavanja javne rasprave, Zaključak i Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji Prijestonice Cetinje

08/11/2022: Javno obavještenje o dostavljanju i rješenje Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine - Vujović Goran

08/11/2022: Javno obavještenje o dostavljanju i rješenje Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine - Leković Željko

07/11/2022: KONKURS ZA DAVANJE NA KORIŠĆENJE MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA (KUĆICA) ZA POTREBE ORGANIZACIJE NOVOGODIŠNJEG BAZARA 2022-2023

04/11/2022: JAVNI KONKURS ZA NVO - RASPODJELA SREDSTAVA ZA 2022. GODINU

04/11/2022: PRIJAVNI FORMULAR ZA JAVNI KONKURS ZA NVO - RASPODJELA SREDSTAVA ZA 2022. GODINU

03/11/2022: Pravilnik o načinu i uslovima dodjele nagrade "Aleksandar Leso Ivanović"

03/11/2022: Poslovnik o radu Žirija za dodjelu Nagrade "Aleksandar Leso Ivanović"

02/11/2022: Rang i Bodovna lista dobitnika studentske nagrade Prijestonice Cetinje

01/11/2022: Rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda

01/11/2022: Rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda

24/10/2022: Odluka o dodjeli stipendija za studijsku 2022/2023. godinu u Prijestonici Cetinje

24/10/2022: Rang lista - STIPENDIJE

21/10/2022: 222 DANA GRADSKE VLASTI

18/10/2022: Rješenje Uprave lokalnih javnih prihoda

17/10/2022: Javni poziv za besplatno učenje italijanskog jezika

13/10/2022: Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu studentske nagrade za 2022. godinu

13/10/2022: Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za dodjelu studentske nagrade Prijestonice Cetinje

13/10/2022: Obrasci za prijavu na Javni poziv za studentsku nagradu Prijestonice Cetinje

12/10/2022: Nacrt Odluke, Zaključak i Program javne rasprave o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

10/10/2022: Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu nagrade „13. novembar“

03/10/2022: PLAN INTEGRITETA

29/09/2022: Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018