Javne rasprave i objave

24/12/2015: Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

24/12/2015: LISTA BLAGOVREMENIH I POTPUNIH PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA "RADIO I TELEVIZIJE CETINJE"

22/12/2015: Javni uvid na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za poslovni objekat (skladištenje, servis, trgovina, ugostiteljstvo i proizvodne djelatnosti)

22/12/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu projekta "Funkcionisanje objekta za proizvodnju sireva"

14/12/2015: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije odlagališta "Vrtijeljka"

08/12/2015: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Poslovni objekat (skladištenje, servis, trgovina, ugostiteljstvo i proizvodne djelatnosti)

02/12/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rehabilitaciju odlagališta "Vrtijeljka"

27/11/2015: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/11/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za poslovni objekat

24/11/2015: Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Prijestonice Cetinje

23/11/2015: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

16/11/2015: JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA UZ ISPLATU OTPREMNINE

13/11/2015: Obavještenje da je nosiocu projekta d.o.o. "M.R. CETINJE" iz Cetinja donijeto Rješenje br. 05-353-15-UPI-53

09/11/2015: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora

06/11/2015: Program javne rasprave povodom Odluku o porezu na nepokretnost

26/10/2015: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje članova Savjeta "Radio-televizije Cetinje"

26/10/2015: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

22/10/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje poslovnog objekta, namjene za tehnički pregled vozila

09/10/2015: Program javne rasprave o Nacrtu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

09/10/2015: Nacrt Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

16/09/2015: Program javne rasprave povodom Nacrta Elaborata o granicama naselja na području Prijestonice Cetinje

16/09/2015: Nacrt Elaborata o granicama naselja na području Prijestonice Cetinje

02/09/2015: Obavještenje o donijetom Rješenju broj 05-353-15-UPI-42/4

21/08/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za ,,Rekonstrukciju stambenog objekta u stambeno poslovni objekat, spratnosti P+1+Pk“

07/08/2015: Nacrt Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

07/08/2015: Cjenovnik usluga - DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

05/08/2015: Program javne rasprave povodom prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

21/07/2015: Izvještaj o radu gradonačelnika Prijestonice Cetinje za 2014. godinu

09/04/2015: Program javne rasprave povodom Odluke o elementima za formiranje jediničnih cijena komunalne usluge, načina naplate i obračuna snadbijevanja vodom i odvođenja otpadnih voda

09/04/2015: Odluka o elementima za formiranje jediničnih cijena komunalne usluge, način naplate i obračuna snadbijevanja vodom i odvođenja otpadnih voda

16/03/2015: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama

27/02/2015: Javna rasprava o nacrtu Odluke o savjetu za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama

26/02/2015: Registar spomen obilježja na teritoriji Prijestonice Cetinje

10/12/2014: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice Cetinje - javni poziv

04/12/2014: Program održavanja javne rasprave o nacrtu Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

04/12/2014: Nacrt Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

01/12/2014: Program održavanja javne rasprave o nacrtu Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog dopinosa Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje

01/12/2014: Zaključak o članskom doprinosu Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje

01/12/2014: Nacrt Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog dopinosa Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje

20/11/2014: Skupština Prijestonice Cetinje: Poziv nevladinim organizacijama

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018