Javne rasprave i objave

19/11/2014: Program održavanja javne rasprave o nacrtu Detaljnog urbanističkog plana "Humci"

11/11/2014: Javni poziv za osnivačku skupštinu Privrednog kluba Prijestonice Cetinje

11/11/2014: Nacrt Odluke o osnivanju Privrednog kluba Prijestonice Cetinje

11/11/2014: Nacrt Statuta Privrednog kluba Prijestonice Cetinje

17/10/2014: Javni poziv za besplatni kurs italijanskog jezika

08/10/2014: Javni poziv vijeću fakulteta za dostavljanje prijedloga za dodjeljivanje studentske nagrade

01/09/2014: Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Prijestonice Cetinje

05/08/2014: Nacrt Lokalnog akcionog plana za unaprijeđenje socijalne inkluzije/razvoj lokalnih socijalnih usluga - servisa za period od 2013. do 2017. godine

05/08/2014: Javni poziv - Nacrt Lokalnog akcionog plana za unaprijeđenje socijalne inkluzije/razvoj lokalnih socijalnih usluga-servisa za period od 2013 do 2017. godine

09/07/2014: Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Prijestonice Cetinje

15/05/2014: Javni poziv za realizaciju Mentoring programa 2014. - uputstvo za implementaciju

15/05/2014: Javni poziv za realizaciju Mentoring programa 2014. - prijavni formular

15/05/2014: Javni poziv za realizaciju Mentoring programa 2014.

13/02/2014: Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne inkluzije / razvoj lokalnih socijalnih servisa 2013 - 2017.

12/11/2013: Odluka o utvrđivanju nacrta Prostorno - urbanističkog plana Prijestonice Cetinje sa izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

12/11/2013: Program javne rasprave o nacrtu Prostorno - urbanističkog plana sa izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

08/11/2013: Odluka o utvrđivanju nacrta Lokalnog energetskog plana Prijestonice Cetinje

08/11/2013: Javna rasprava o nacrtu Lokalnog energetskog plana

04/10/2013: Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu Nagrade "13. novembar"

02/10/2013: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu projekta Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

18/09/2013: Javna rasprava o nacrtu Zakona o Prijestonici - program

18/09/2013: Zakon o Prijestonici - radna verzija

13/08/2013: Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za period 2013 – 2016 god.

08/08/2013: Program održavanja javne rasprave o nacrtu DUP "Zona sporta", zahvat u okviru istorijskog jezgra

08/08/2013: Odluka o utvrđivanju nacrta DUP "Zona sporta", zahvat u okviru istorijskog jezgra

30/07/2013 - Javni poziv: Nacrt lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za period 2013 - 2016.

16/07/2013: Nacrt akcionog plana za borbu protiv korupcije u Prijestonici Cetinje 2013 - 2014.

16/07/2013: Javna rasprava - Nacrt akcionog plana za borbu protiv korupcije 2013 - 2014.

15/02/2013: Javna rasprava: Odluka o radnom vremenu

05/02/2013: Odluka o radnom vremenu 

05/02/2013: Javna rasprava: Odluka o radnom vremenu

29/05/2012: Poziv na javnu raspravu o nacrtu Strateškog plana razvoja Prijestonice Cetinje 2012-2016 

29/05/2012: Program javne rasprave o nacrtu Strateškog plana razvoja Prijestonice Cetinje 2012-2016 

Nacrt Strateškog plana razvoja Prijestonice Cetinje 2012-2016 

Lokalni plan akcije za djecu (LPAD) za javnu raspravu 

Javna rasprava o nacrtu Lokalnog plana akcije za mlade

Javna rasprava DUP Donji kraj u trajanju od 19/10/2011 do 18/11/2011.

Javna rasprava DUP Donji kraj u trajanju od 19/10/2011 do 18/11/2011 - obavještenje

Javna rasprava DUP Gruda/Donje polje u trajanju od 19/10/2011 do 18/11/2011.

Javna rasprava DUP Gruda/Donje polje u trajanju od 19/10/2011 do 18/11/2011 - obavještenje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018