Javne rasprave i objave

03/07/2017: Javni poziv za sudstvo i tužilaštvo za valorizaciju građevinskog zemljišta

28/06/2017: Obavještenje da ce se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja i urbane cjeline Rijeke Crnojevića

22/06/2017: Nacrt Akcionog plana prilagođavanja objekata i javnih površina za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

09/06/2017: Odluka o utvrđivanju Nacrta Akcionog plana prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

09/06/2017: Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Akcionog plana prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

07/06/2017: Godišnji plan i program upravljanja za 2016. godinu TP Lipska pećina

31/05/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda - BALŠIĆA PAZAR

24/05/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na dopunjeni Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije odlagališta "Vrtijeljka"

15/05/2017: Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Prijestonice Cetinje

15/05/2017: Prijavni formular za članove Savjeta mladih Prijestonice Cetinje

09/05/2017: Javna rasprava Rehabilitacija odlagališta na Vrtijeljku

28/04/2017: Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda

21/04/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

18/04/2017: Javni poziv za izbor članova Lokalnog savjeta za mlade Projestonice Cetinje

18/04/2017: Prijavni formular za članove Lokalnog savjeta za mlade Prijestonice Cetinje

12/04/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Privremeni montažni objekat za servis autobusa"

06/04/2017: Lista članova Disciplinske komisije za 2017. godinu

04/04/2017: Ispravka tehničke greške u vezi Javnog poziva za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

31/03/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

29/03/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

27/02/2017: DNEVNI RED ZA XXVII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

24/02/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Vinarije i pomoćnog objekta

24/02/2017: Obavještenje o održavanju javnog uvida u Nacrt Lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice za period 2017-2021. godine

24/02/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja "Etno selo"

14/02/2017: Lokalni akcioni plan biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2016-2020. godine

14/02/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Lokalni objekat od opšteg interesa-objekat ruralnog razvoja"

13/02/2017: Dani otvorenih vrata

06/02/2017: Javni poziv za davanje u zakup građevinskog zemljišta

19/01/2017: Javni poziv za valorizaciju građevinskog zemljišta kroz izgradnju stambenog objekta na Cetinju po modelu javno-privatnog partnerstva

18/01/2017: Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Lokalni objekat od opšteg interesa-objekat ruralnog razvoja za potrebe poljoprivrede"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Poslovno stambeni objekat"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Privremeni objekat-skladište za smještaj naftnog gasa"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Rekonstrukcija poslovnog objekta-Tehnički pregled vozila"

17/01/2017: Obavještenje o Odluci o privremenom finansiranju budžetskih potreba Prijestonice za period januar-mart 2017. godine

12/01/2017: Obavještenje da je nosiocu projekta Društvu za telekomunikacije "MTEL" d.o.o. iz Podgorice doneseno Rješenje

12/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Privremeni montažni objekat za servis autobusa"

10/01/2017: Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016 - 2020. god.

29/12/2016: Godišnji plan i program upravljanja TP Lipska pećina za 2016. godinu

06/12/2016: Obavještenje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije "CT10 hotel Grand"

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018