Javne rasprave i objave

22/08/2019: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

21/08/2019: Rješenje o prinudnoj naplati - Uprava lokalnih javnih prihoda

14/08/2019: Prijava za Javni poziv za socijalno stanovanje

14/08/2019: Javni poziv za socijalne stanove

06/08/2019: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

31/07/2019: Rješenje o prinudnoj naplati - Uprava lokalnih javnih prihoda

31/07/2019: Rješenje o prinudnoj naplati - Uprava lokalnih javnih prihoda

31/07/2019: Rješenje o prinudnoj naplati - Uprava lokalnih javnih prihoda

31/07/2019: Rješenje o prinudnoj naplati - Uprava lokalnih javnih prihoda

30/07/2019: Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine

08/07/2019: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

27/06/2019: Odluka o lokalnim administrativnim taksama

27/06/2019: Odluka o lokalnim komunalnim taksama

14/06/2019: Dostavljanje javnim obavještavanjem poreskih rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda Prijestonice Cetinje I

14/06/2019: Dostavljanje javnim obavještavanjem poreskih rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda Prijestonice Cetinje II

14/06/2019: Dostavljanje javnim obavještavanjem poreskih rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda Prijestonice Cetinje III

14/06/2019: Dostavljanje javnim obavještavanjem poreskih rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda Prijestonice Cetinje IV

14/06/2019: Dostavljanje javnim obavještavanjem poreskih rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda Prijestonice Cetinje V

10/06/2019: Obavještenje o zaprašivanju komaraca

07/06/2019: Zbor građana mjesne zajednice "Ćeklići"

04/06/2019: Program održavanja javne rasprave o nacrtu programa privremenih objekata

04/06/2019: Utvrđivanje nacrta programa privremenih objekata

04/06/2019: Tekstualni dio programa - KONAČNA VERZIJA PROGRAMA

28/05/2019: Objava poziva za učešće na javnoj diskusiji

20/05/2019: Prijavni obrazac

20/05/2019: Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2019. godinu

16/05/2019: Rješenje o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava za subfinansiranje sportskih subjekata

04/04/2019: Poslovnik o radu Privrednog savjeta

25/03/2019: Javni poziv za besplatno učenje italijanskog jezika

25/03/2019: Prijavni formular za besplatno učenje italijanskog jezika

25/03/2019: Javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem prikupljanja ponuda

12/03/2019: NACRT LPAM 2019-2022 - mart 2019

12/03/2019: Odluka

12/03/2019: Program javne rasprave LPAM

12/03/2019: Nacrt Odluke o auto -taksi prevozu

12/03/2019: PROGRAM JAVNE RASPRAVE auto- taksi prevozu

04/03/2019: STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA U PRIJESTONICI CETINJE ZA PERIOD 2019 - 2021. GODINA

27/02/2019: Elaborat procjene uticaja bazne stanice mobilne telefonije Čevo u Prijestonici Cetinje na životnu sredinu

27/02/2019: Javna rasprava na Elaborat procjene utivaja na životnu sredinu za baznu stanicu Čevo

25/02/2019: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018