Javne rasprave i objave

06/02/2019: Javni poziv za prodaju putničkih motornih vozila putem prikupljanja ponuda

31/01/2019: Kadrovski plan Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

29/01/2019: Javni uvid za instaliranje bazne stanice mobilne telefonije na Čevu

14/01/2019: Javni uvid i javna rasprava o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje fudbalskog stadiona u Prijestonici

18/12/2018: IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE POVODOM NACRTA STATUTA PRIJESTONICE

07/12/2018: Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce u radnoj grupi za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti

07/12/2018: Obrazac za predlaganje predstavnika/ce u radnoj grupi za izradu Nacrta lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti

05/12/2018: Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora putem prikupljanja ponuda

26/11/2018: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

21/11/2018: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

21/11/2018: Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

21/11/2018: Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Odluke o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

21/11/2018: Javni poziv o Nacrtu Odluke o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

16/11/2018: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

16/11/2018: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

16/11/2018: Zaključak o Nacrtu Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

16/11/2018: Odluka o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

16/11/2018: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

16/11/2018: Zaključak o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice za 2018. godinu

02/11/2018: Javni uvid o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji zgrada Vodovoda - Sandin Vrh

01/11/2018: Javni uvid i javna rasprava u Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu Čukovići

30/10/2018: Javni uvid o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za funkcionisanje pogona za preradu mesa i mesnih prerađevina

22/10/2018: Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2018/2019. godinu

22/10/2018: PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

17/10/2018: Javni uvid i javna rasprava u Elaborat za baznu stanicu Obzovica

15/10/2018: Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Statuta Prijestonice Cetinje i Nacrt Statuta Prijestonice

09/10/2018: Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjeljivanje studentske nagrade

17/09/2018: Poziv zainteresovanim korisnicima prostora za učešće u izradi Programa privremenih objekata

17/09/2018: Upitnik za izradu programa privremenih objekata za područje Prijestonice Cetinje

11/09/2018: PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU PROGRAMA RAZVOJA PRIJESTONICE ZA 2019. GODINU

11/09/2018: Nacrt Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

08/08/2018: Lista kanditata - članovi Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje (2019.-2022. god.)

03/08/2018: Ljeto u Prijestonici - program za avgust

23/07/2018: Obavještenje o edukaciji na temu uništavanja i kontrole širenja ambrozije - korovske biljke

20/07/2018: Obavještenje o zaprašivanju komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane cjeline Rijeke Crnojevića i Romskog naselja

12/07/2018: Javni poziv za izbor članova/ca Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje (2019-2022. g)

06/07/2018: Ljeto u Prijestonici - julski program

03/07/2018: Pravilnik za dodjelu sponzorstava, donacija i pomoći u oblasti kulture Prijestonice Cetinje

29/06/2018: Obavještenje da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane cjeline Rijeke Crnojevića i Romskog naselja

25/06/2018: Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi povodom nacrta Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice Cetinje za 2018. godinu i Zapisnik sa centralne rasprave

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018