Dokumenta

Dokumenta

30/12/2015: EVIDENCIJA O PRISUSTVU ODBORNIKA SJEDNICAMA SKUPŠTINE I RADNIH TIJELA U 2015. GODINI

29/12/2015: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

29/12/2015: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2015. GODINU

29/12/2015: Rebalans 2015 - plan prihoda

29/12/2015: Rebalans 2015 - plan rashoda

29/12/2015: Rebalans 2015 - raspodjela po potrošačkim jedinicama

29/12/2015: ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU POTREBA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD 01.01 DO 31.03.2016. GODINE

29/12/2015: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

29/12/2015: Odluka o izmjenama Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2015: Odluka o pristupanju Prijestonice Cetinje Jadransko-jonskoj Euroregiji

29/12/2015: Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

29/12/2015: Odluka o davanju saglasnosti za upis promjena i usklađivanje opštih akata Rukometnog kluba "Lovcen" Cetinje

29/12/2015: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o učešću Prijestonice Cetinje u postupku kupoprodaje dijela imovine A.D. "Montenegro Modern Shoes" u stečaju

29/12/2015: Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću" Komunalno" Cetinje

29/12/2015: ODLUKA O O ZATVARANJU NESANITARNOG ODLAGALIŠTA OTPADA "VRTIJELJKA"

29/12/2015: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O STANJU IMOVINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2015. GODINU

29/12/2015: Odluka o razrješenju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice

29/12/2015: Odluka o imenovanju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice

29/12/2015: Odluka o razrješenju predsjednika Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

29/12/2015: Odluka o porezu na nepokretnosti

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacija o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju u poljoprivredi na području Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju vodoprivrede u ruralnom poručju Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju izvještaja o implementaciji aktivnosti Lokalnog plana akcije za mlade u Prijestonici Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju i problemima u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje

24/12/2015: Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

24/12/2015: LISTA BLAGOVREMENIH I POTPUNIH PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA "RADIO I TELEVIZIJE CETINJE"

23/12/2015: DNEVNI RED ZA XX SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

24/11/2015: Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Prijestonice Cetinje

06/11/2015: Odluka o rješavanju imovinsko – pravnih odnosa između Prijestonice Cetinje i Vujović Sava Milutina

06/11/2015: Odluka o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Prijestonice

03/11/2015: DNEVNI RED ZA XIX SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

26/10/2015: Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

26/10/2015: Odluka o naseljima i granicama naselja na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/10/2015: Odluka o utvrđivanju visine otpremnine zaspolenih u organima i službama lokalne uprave, službama lokalne samouprave i javnim službama čiji je osnivač Prijestonica

26/10/2015: Odluka o izmjeni i doradi spomen – obilježja spomenika na Ljubotinju

26/10/2015: IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PODIZANJA SPOMEN-OBILJEŽJA NA TERITORIJI CETINJE ZA 2015. GODINU

26/10/2015: Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“

26/10/2015: Odluka o produženju korišćenja i upravljanja na nepokretnosti u KO Cetinje i Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje

26/10/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere za 2014. godinu

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018