Dokumenta

Dokumenta

02/04/2016: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Etičke komisije 2016. godine

31/03/2016: Odluka o razrješenju četiri člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

31/03/2016: Odluka o imenovanju četiri člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

31/03/2016: Odluka o razrješenju dva člana Odbora direktora d.o.o. "Sportski centar - Cetinje"

31/03/2016: Odluka o imenovanju dva člana Odbora direktora d.o.o. "Sportski centar - Cetinje"

31/03/2016: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2016. godine

31/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju

31/03/2016: ODLUKA O BRATIMLJENJU PRIJESTONICE CETINJE I GRADA GAETE

31/03/2016: Odluka o učešću Prijestonice u suosnivanju Bilijar kluba “Biljarda” Cetinje

31/03/2016: Odluka o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete d.o.o. "Komunalno" Cetinje

31/03/2016: Odluka o imenovanju predsjednika Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU ETIČKE KOMISJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE ZA 2015. GODINU

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA REALIZACIJU SANACIONOG PLANA ZA PREVAZILAŽENJE FINANSIJSKIH TEŠKOĆA PRIJESTONICE

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O ZDRAVSTVENIM USLUGAMA NA TERITORIJI PRIJESTONICE ZA 2015. GODINU

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA TERITORIJI PRIJESTONICE

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STANJU I PROBLEMIMA U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE

22/03/2016: DNEVNI RED ZA XXII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

01/03/2016: ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA PRIJESTONICE

01/03/2016: Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova II saziva Senata Prijestonice

01/03/2016: Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije „Ravil“ sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

01/03/2016: Odluka o imenovanju dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio i televizija Cetinje“

01/03/2016: Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

01/03/2016: Odluka o razrješenju predsjednika Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

01/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan za 2016. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

01/03/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2015. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

01/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2016. godinu DOO „Sportski centar Cetinje“

01/03/2016: Odluka o razrješenju Upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

01/03/2016: Odluka o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje

01/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni statuta JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/03/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji plana i programa JU Dnevni centar Cetinje

01/03/2016: Zaključak o prihvatanju finansijskog izvještaja JU Dnevni centar Cetinje

01/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O STANJU UREĐENJA PROSTORA ZA 2015. GODINU

01/03/2016: IZVJEŠTAJ O STANJU UREĐENJA PROSTORA ZA 2015. GODINU

01/03/2016: Odluka o davanju ovlašćenja za pokretanje postupka i realizaciju uklanjanja objekta na kat. parceli br.45691 KO Cetinje i DUP "Gruda-Donje polje" Cetinje

17/02/2016: DNEVNI RED ZA XXI SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

27/01/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/16 UP1

22/01/2016: JEDINSTVENA LISTA KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANOVA SAVJETA ZA SARADNJU LOKALNE SAMOUPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

22/01/2016: LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA ZA SARADNJU LOKALNE SAMOUPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

19/01/2016: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

15/01/2016: JAVNI POZIV ZA NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA PRIJESTONICE ZA 2016. GODINU

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018