Razgovor sa građanima

razgovor sa gradjanima

Prijave / kontakti:
online@cetinje.me
041 231 755

Težeći kontinuiranom intenziviranju komunikacije sa građanima, Prijestonica Cetinje u maju 2013. godine uvela je novi segment djelovanja na planu odnosa sa javnošću. Riječ je o susretima i razgovoru predstavnika gradske uprave sa građanima.

Tokom susreta u gradskoj upravi, građani su u prilici da, kroz razgovor sa gradonačelnikom Aleksandrom Bogdanovićem, njegovim saradnicima, starješinama organa ili rukovodiocima javnih preduzeća, prezentiraju lokalne probleme, predoče inicijative i ukažu svoje kritike i sugestije vezane za rad Prijestonice Cetinje.

Ključni cilj neposrednih razgovora sa građanima vezan je za njihov aktivan angažman povodom procesa donošenja odluka od značaja za lokalnu zajednicu.

Prvi susret ovog tipa upriličen je 31. maja, kada je sa građanima crnogorske Prijestonice razgovarao gradonačelnik Aleksandar Bogdanović.

Svi građani Prijestonice Cetinje, zainteresovani da kroz direktan susret na kafi sa gradonačelnikom i drugim članovima gradske uprave, iznesu pitanja koja su od značaja za različite sfere razvoja grada, svoje prijave mogu podnijeti putem e-maila online@cetinje.me, odnosno telefona 041 231 755.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018