Lokalni javni emiter "Radio i televizija Cetinje" d.o.o.

Adresa: Obilića bb (zgrada Sportskog centra)
Telefon: 041 231 600 (redakcija), 041 231 334 (režija), 067 911 46 73 (marketing)
Fax: 041 232 261
E-mail:   radio.cetinje@gmail.com
Web:  https://www.facebook.com/pages/Radio-Cetinje/74120444421?ref=hl

v.d. Direktorice:
Ivana Jabučanin
 

Javni lokalni radio – difuzni servis Radio Cetinje najstariji je elektronski medij u Crnoj Gori. Naime, Radio Cetinje prvi put oglasio se 27. novembra 1944. godine, no pola decenije kasnije, preseljen je u Podgoricu. Rad pomenutog medija obnovljen je 1991. godine, kada Radio Cetinje opet počinje da emituje program.

Tokom svog postojanja, Radio Cetinje iznjedrio je niz novinara koji su u bitnoj mjeri doprinijeli razvoju medijske zajednice u Crnoj Gori.

Radio Cetinje, čiji se program može čuti sa frekvencija 94.5 i 103.5 MhZ, danas je, prema istraživanjima, najslušanija radio stanica u crnogorskoj Prijestonici. Uz informativnu djelatnost, Radio Cetinje u posljednjem je razdoblju sve aktivniji i na planu marketinga.

U prvom dijelu 2013. godine, Radio Cetinje predstavio je javnosti i internet portal “Cetinjski list”
(www.cetinjskilist.com).

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018