JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

dcc1

Adresa: Bajice bb
Telefon: 041 241 214
Fax: 041 241 214
E-mail: dnevni.centar@cetinje.me 

 

 Direktor:

sekretar za soc politiku i mlade


 

Božidar P. DRECUN
Telefon: 067 222 821
E-mail: bozidar.drecun@cetinje.me

Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici, najmlađe je javno preduzeće u Prijestonici Cetinje. Objekat, izgrađen kroz partnerstvo Prijestonice Cetinje, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Direkcije javnih radova, svečano je otvoren 12. novembra 2013. godine.

Objekat raspolaže sa odličnim infrastrukturnim i prostornim kapacitetima. Površina glavnog objekta je 479 m2, a pomoćnog objekta oko 70 m2. U njihovoj okolini nalazi se prostrano dvorište, koje je opremljeno adekvatnim mobilijarom. U glavnom objektu smještena je sala za fizioterapiju, prostorije za rad sa odraslima, lift, kuhinja, trpezarija, soba za individualni rad, sale za edukativne aktivnosti, kancelarije psihologa i defektologa, senzorna soba, te sjedište administracije. Riječ je o jednom od najsavremenijih servisa ovog tipa u Crnoj Gori.

Koncept rada Dnevnog centra osmišljen je kao servis podrške roditeljima, odnosno djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju, starosti od 6 do 29 godina, koja ne mogu biti usmjerena ni u jedan vid inkluzivne nastave.

Program rada je utemeljen na intersektorskom pristupu, te pruža širok spektar usluga poput osmočasovne njege i medicinskog nadzora, medicinske rehabilitacije, elementarni vaspitno-obrazovni rad, dnevne obroke, prevoz, socijalizaciju i slobodne aktivnosti i stručnu podršku roditeljima. JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju ima odgovarajući kadrovski profil, u kojem su psiholog, defektolog, pedagozi, fizioterapeut, medicinski radnik, njegovateljica i drugi.

Centar je otvoren tokom pet dana u sedmici u intervalu od 8 do 16 h i podrazumijeva kvalitetnu stručnu implementaciju gore navedenih aktivnosti kroz individualni i grupni tretmanski rad, kako bi korisnicima bilo obezbijeđeno okruženje nalik porodičnom, uz mogućnost postizanja najvećeg stepena izvodljivog razvoja, shodno očuvanim sposobnostima djeteta.

E-mail:  dnevni.centar@cetinje.me

Web:

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018