DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje"

Adresa: Obilića bb
Telefon: 041 213 221
Fax: 041 232 038
E-mail: vikctdirektor@t-com.me
Web: www.vikct.me

VD direktora:

Radovan Krunić
Telefon: 041 231 221
E-mail: vikctdirektor@t-com.me

Ključne djelatnosti DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje" vezane su za proizvodnju i distribuciju vode, održavanje vodovodnog sistema grada i područja Rijeke Crnojevića i Njeguša, te za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda iz kanalizacionog sistema i posebnih sistema.

DOO “Vodovod i kanalizacija - Cetinje”, uz to, kroz donošenje planova i programa rada planira razvoj preduzeća i obavlja komunikaciju sa korisnicima usluga. Preduzeće vrši kontrolu kvaliteta vode i otpadnih voda.

Među zadatke DOO “Vodovod i kanalizacija - Cetinje” spadaju sljedeće aktivnosti:

 • Proizvodnja i distribucija vode.
 • Održavanje postrojenja – crpnih stanica i otklanjanje kvarova.
 • Održavanje i izgradnja vodovodne mreže .
 • Otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži.
 • Izvođenje priključaka na vodovodnu mrežu.
 • Izmjena, opravka i baždarenje vodomjera.
 • Održavanje i izgradnja kanalizacione mreže .
 • Otklanjanje kvarova na kanalizacionoj mreži.
 • Izvođenje priključaka na kanalizacionu mrežu.
 • Upravljanje i nadzor nad postrojenjima za tretman otpadnih voda.
 • Nadzor, praćenje, mjerenje i kontrola vodovodnog sistema.
 • Izrada pregleda analize stanja sistema uz redovno praćenje procesa smanjenja gubitaka vode.
 • Razvoj poslovanja (izrada planova, programa i projekata).
 • Funkcionisanje i održavanje informacionog sistema.
 • Projektovanje i nadzor nad izvođenjem objekata (poslovi izrade tehničke dokumentacije i katastra).
 • Finansijsko – računovodstveni poslovi.
 • Komercijalni poslovi i poslovi očitavanja potrošnje i naplate.
 • Registrovanje dopremljene količine vode.
 • Sprovođenje zakona i zakonskih propisa.
 • Sprovođenje zakona zaštite na radu i zaštite imovine i lica.

Organi DOO “Vodovod i kanalizacija - Cetinje” su direktor i Odbor direktora, koji ima pet članova (Rajko Mijušković – predsjednik, Milorad - Musa Mrđenović, Olivera Martinović, Jelena Radoičić i Maja Koljević).

U okviru DOO “Vodovod i kanalizacija - Cetinje”, takođe, djeluju sljedeće službe i odjeljenja:

Tehnički sektor

Tehnički direktor:

Jošo Otašević
Telefon: 041 231 221, 067 019 139
Fax: 041 232 038
E-mail:  joso.otasevic@vikct.me

Sektor za projektovanje i razvoj

Direktor sektora:

Predrag Ratković
Telefon: 041 231 221, 067 019 138
Fax: 041 232 038
E-mail:  predrag.ratkovic@vikct.me

Sektor za opšte i pravne poslove

Direktorica sektora:

Mirjana Latković
Telefon: 041 231 221, 067 019 108
Fax: 041 232 038
E-mail: mirjana.latkovic@vikct.me

Sektor za finansijske poslove

Direktorica sektora:

Maja Koljević
Telefon:
041 231 221, 067 019 111
Fax: 041 232 038
E-mail:  maja.koljevic@vikct.me

Služba za NRW

Rukovodilac službe:

Ivan Sjekloća
Telefon:
041 231 221, 067 019 102
Fax: 041 232 038
E-mail:  ivan.sjekloca@vikct.me

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018