Dokumenta

Dokumenta

16/05/2023: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU GRADONAČELNIKA PRIJESTONICE CETINJE ORGANA LOKALNE UPRAVE I SLUŽBI ZA 2022.

16/05/2023: Rješenje o imenovanju 2. člana u Savjet za zaštitu životne sredine

16/05/2023: Rješenje o imenovanju člana Odbora za finansije i privredni razvoj

16/05/2023: Rješenje o imenovanju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

16/05/2023: Rješenje o imenovanju člana Savjeta za razvoj seoskog područja

16/05/2023: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za finansije i privredni razvoj

16/05/2023: Rješenje o prestanku mandata člana Savjetu za zaštitu životne sredine

16/05/2023: Rješenje o prestanku mandata čalna Odboru za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

16/05/2023: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za Statut

16/05/2023: Program mjera podsticaja za proizvodnju i pružanje usluga za 2023.

16/05/2023: Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Prijestonice Cetinje

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Centar za kulturu Cetinje

16/05/2023: Odluka o razmjeni nepokretnosti Prijestonice Cetinje i doo Sava trans Cetinje

16/05/2023: Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na Vodovod i kanalizaciju

16/05/2023: Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na organizaciju crvnog krsta Prijestonice Cetinje

16/05/2023: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji programa obavljanja komunalin djelatnosti doo Vodovod i kanalizacija Cetinje za 2022.godinu

16/05/2023: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO Komunalno Cetinje za 2022. godinu

16/05/2023: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI za 2023. godinu

16/05/2023: Zaključak o prihvatanu izvještaja sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan i plan rada Agencije za razvoj i podršku poslovanju

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama zakupa poslovnih i zajedničkih prostorija Agencije za razvoj

16/05/2023: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji plana i programa rada sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na plan i program rada sa fin. planom, JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje za 2023.godinu

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2023. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan za 2023. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje

16/05/2023: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu Turističke organizacije Pijestonice Cetinje

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sred. u svojini Prijestonice Cetinje saTutsitičkom organizacijom Prijestonice

16/05/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za posebno partkiralište u ulici Štamar Makarije

08/05/2023: DNEVNI RED ZA 10. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

05/05/2023: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 10. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

01/03/2023: Odluka o davanju saglasnosti da se na Bošković Nikolu izvrši upis prava svojine na stanu

01/03/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO „Vodovod i kanalizacija- Cetinje“ za 2023. godinu

01/03/2023: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

01/03/2023: Odluka o održavanju javnih groblja na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/03/2023: Odluka o pokretanju postupka prodaje čelične konstrukcije bivše hale EI „Obod“ - objekat broj 23

01/03/2023: Odluka o prodaji nepokretnosti

01/03/2023: Odluka o stavljanju van snage Odluke o dobravanju otkupa stana Vučković Dušanki

01/03/2023: Odluka o stavljanju van snage Odluke o odobravanju otkupa stana Kasnecović Stanki

01/03/2023: Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima na teritoriji Prijestonice Cetinje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018