Dokumenta

Dokumenta

25/10/2021: 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Prijestonici Cetinje 2021-2024. godina

25/10/2021: 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Prijestonice Cetinje

25/10/2021: 10. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalnog savjeta za mlade Prijestonice Cetinje

25/10/2021: 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornog vozila

25/10/2021: 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti da se na Popivoda Svetozara izvrši upis prava svojine na stanu u naselju Luke Ivaniševića u Cetinju

22/10/2021: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 30. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

15/10/2021: Javni poziv za predlaganje članova RTV Cetinje

15/10/2021: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

23/09/2021: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 29. SJEDNUCU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

23/09/2021: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Vodovod i kanalizacija Cetinje"

23/09/2021: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija-Cetinje”

23/09/2021: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje

23/09/2021: Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

23/09/2021: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje

23/09/2021: Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine Prijestonice Cetinje

23/09/2021: Rješenje o imenovanju predsjednika Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja

23/09/2021: Rješenje o određivanju odbornika Skupštine Prijestonice Cetinje koji će prisustvovati zaključenju životnog partnerstva lica istog pola

23/09/2021: Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine Prijestonice Cetinje

23/09/2021: Rješenje o razrješenju predsjednika Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja

06/09/2021: DNEVNI RED ZA 29. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

06/09/2021: Zaključak o prihvatanju prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

06/09/2021: Odluka o uslovima i postupku otkupa stanova kojima raspolaže Prijestonica Cetinje

06/09/2021: Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

06/09/2021: Odluka o razmjeni nepokretnosti

06/09/2021: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje

06/09/2021: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Prijestonice Cetinje

06/09/2021: Odluka o bratimljenju Prijestonice Cetinje i opštine Alba Julija

06/09/2021: Izvjestaj o radu sa finansijskim poslovanjem DOO "Sportski centar" Cetinje za 2020. godinu

06/09/2021: Izvještaj o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta Prijestonice Cetinje

06/09/2021: Program razvoja kulture Prijestonice Cetinje 2022–2026

03/09/2021: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 29. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

31/08/2021: ZAKLJUČCI SA SJEDNICE SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

26/08/2021: DNEVNI RED ZA 28. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

26/08/2021: Prijedlog zaključaka o sprovođenju aktivnosti na očuvanju građanskog mira

29/06/2021: Odluka o razrješenju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice Cetinje

29/06/2021: Odluka o davanju saglasnosti Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za zasnivanje službe

29/06/2021: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Cetinje”

29/06/2021: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija Cetinje”

29/06/2021: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Cetinje”

29/06/2021: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija Cetinje”

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018