Dokumenta

Dokumenta

31/10/2023: Rješenje o prestanku mandata predsjednika Odbora za finansije i privredni razvoj

31/10/2023: Rješenje o razrješenju predsjednika Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

31/10/2023: Zaključci u vezi kamenoloma Milošev Krš

18/10/2023: DNEVNI RED ZA 13. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

18/10/2023: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 13. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

16/10/2023: Lista blagovremenih i potpunih prijedloga kandidata za članove Savjeta RTV Cetinje

02/10/2023: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 12. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

02/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

02/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Vodovod i kanalizacija-Cetinje

02/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću AGENCIJA ZA RAZVOJ I PODRŠKU POSLOVANJU Cetinje

02/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora stručne službe Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

02/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću SPORTSKI CENTAR CETINJE

02/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje

02/10/2023: Odluka o izmjeni Odluke o konstituisanju Senata Prijestonice

02/10/2023: Odluka o razrješenju člana Izborne komisije Prijestonice

21/09/2023: DNEVNI RED ZA 12. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

21/09/2023: Odluka o dopunama Odluke o stipendiranju studenata

21/09/2023: Izvještaj o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta Prijestonice Cetinje za period januar-jun 2023. godine

21/09/2023: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Bužeta Prijestonice Cetinje za period januar- jun 2023. godine

21/09/2023: Odluka o dopuni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

21/09/2023: Odluka o raspisivanju Javnog poziva putem javnog nadmetanja-aukcije radi prodaje nepokretnosti-nestambenog prostora u KO Cetinje I

21/09/2023: Zaključak o prihvatanju prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu

18/09/2023: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 12. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

10/08/2023: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta Radio i televizije Cetinje

10/08/2023: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta Radio i televizije Cetinje

10/08/2023: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

25/07/2023: Odluka o završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

25/07/2023: ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBLICIMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

25/07/2023: Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2023. godinu

25/07/2023: Lokalni program socijalnog stanovanja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu

25/07/2023: Odluka o stavljanju van snage Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima

25/07/2023: Odluka o kriterijumima za kategorizaciju, način obilježavanja i razvrstavanja opštinskih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje

25/07/2023: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2023. godinu Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

25/07/2023: Odluka o izmjeni Odluke o razmjeni nepokretnosti Prijestonice Cetinje i DOO "Sava Trans" Cetinje

25/07/2023: Odluka o raspisivanju javnog poziva za prodaju putničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja – aukcijska prodaja

25/07/2023: Odluka o davanju saglasnosti da se na Aleksandra Kovačevića izvrši upis prava svojine na stanu u naselju IV jul u Cetinju

25/07/2023: Odluka o davanju saglasnosti „JP Nacionalni parkovi Crne Gore “ za davanje u zakup zemljišta bez naknade radi postavljanja privremenih objekata

25/07/2023: Odluka o davanju saglasnosti za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u KO Njeguši

25/07/2023: Informacija o stanju rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

19/07/2023: Dnevni red za 11. sjednicu Skupštine Prijestonice Cetinje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018