Dokumenta

Dokumenta

03/03/2021: OBRAZAC ZA PREDLOG KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA RADIO CETINJA

23/02/2021: USVOJENI DNEVNI RED ZA 24. SJEDNICU SKUPŠTINE

23/02/2021: Odluka o izmjeni Odluke o konstituisanju Senata Prijestonice

23/02/2021: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

23/02/2021: 1. Odborničko pitanje i odgovor

23/02/2021: 2. Odborničko pitanje

23/02/2021: VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA SLUŽBE

12/02/2021: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 24. sjednice Skupstine Prijestonice Cetinje

09/02/2021: DNEVNI RED ZA 24. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

09/02/2021: Predlog za izbor, imenovanja i razrješenja

09/02/2021: Izvještaj o realizaciji Plana i programa rada sa finansijskim izvještajem za 2020. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

09/02/2021: Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijeston

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju poreza na prihode od samostalne djelatnosti

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Tarife prireza na promet usluga

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju prireza na promet

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o opštinskom porezu na promet nepokretnosti i prava

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju prireza na promet nepokretnosti i prava

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva

09/02/2021: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o opštinskom porezu na dobit preduzeća

09/02/2021: Informacija o stanju vodoprivrede u ruralnom području na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

09/02/2021: Informacija o stanju poljoprivrede na području Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

09/02/2021: Informacija o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

09/02/2021: Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada za 2021. godinu Javne ustanove Narodna bibliotaka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

09/02/2021: Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Javne ustanove Narodna bibliotaka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

09/02/2021: Predlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora

05/02/2021: Evidencija o prisustvu odbornika na sjednicama Skupštine za 2020. godinu

05/02/2021: Evidencija o prisustvu odbornika na sjednicama Skupštine za 2019. godinu

19/01/2021: Opšti javni poziv nevladinim organizacijama da prijave zainteresovanost za učešće u radu Skupštine Prijestonice za 2021. godinu

21/12/2020: Lista kandidata za članove Savjeta "RADIO I TELEVIZIJE CETINJE"

04/12/2020: DNEVNI RED ZA 23. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

04/12/2020: Predlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice Cetinje

04/12/2020: Program rada Skupštine Prijestonice za 2021. godinu

04/12/2020: Predlog Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Agencija za razvoj i podršku poslovanju" Cetinje

04/12/2020: Predlog Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Prijestonice Cetinje za period 2020-2025. godina

04/12/2020: Predlog Odluke o kupovini nepokretnosti

04/12/2020: Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljenju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinjeoc

04/12/2020: Predlog Odluke o dopuni Odluke o porezu na nepokretnosti

04/12/2020: Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" za 2021. godinu .doc

04/12/2020: Predlog Odluke o davanju saglasnosti na godišnji program komunalnih djelatnosti DOO "Komunalno" Cetinje za 2021. godinu

04/12/2020: Predlog Odluke o davanju saglasnosti Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018