Javne nabavke

16/06/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - usluga revizije Glavnog projekta izmještanja ikone Bogorodice Filermose

15/06/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - usluga revizije Glavnog projekta izmještanja ikone Bogorodice Filermose

12/06/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

12/06/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

11/06/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

09/06/2015 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude - osiguranje lica

05/06/2015 - Tenderska dokumentacija - usluga revizije Glavnog projekta izmještanja ikone Bogorodice Filermose

04/06/2015 - Tenderska dokumentacija - izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi procjene utivaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka 

01/06/2015 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - alati i uređaji

01/06/2015 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - materijal za održavanje javne rasvjete

15/05/2015 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - osiguranje i registracija vozila

07/05/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda - osiguranje i registracija vozila

06/05/2015 - Ugovor o nabavci roba - kancelarijski materijal

04/05/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda - osiguranje i registracija vozila

30/04/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda - osiguranje i registracija vozila

27/04/2015 - Izmjene i dopune Plan javnih nabavki za 2015. godinu

27/04/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda - osiguranje i registracija vozila

21/04/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - osiguranje lica

20/04/2015 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude - kancelarijski materijal

09/04/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - alati i uređaji

09/04/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - materijal za održavanje javne rasvjete

03/04/2015 - Zahtjev za dostavljanje ponuda - kancelarijski materijal

17/03/2015 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude - izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

06/03/2015 - Izmjene i dopune Plan javnih nabavki za 2015. godinu

02/02/2015 -Plan javnih nabavki za 2015. godinu

22/01/2015 -Poziv na tender za nabavku i instalaciju prozora u okviru pilot projekta na Cetinju

04/01/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - Usluge procjene nepokretnosti

04/01/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Usluge procjene nepokretnosti

25/12/2014 - Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - Izrada dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o potrebi uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

23/12/2014 -Analiza načina sakupljanja, prevoza i tretmana otpada iz prijestonice Cetinje i priprema Idejnog riješenja i tenderske dokumentacije za rehabilitaciju odlagališta „Vrtijeljka”

23/12/2014 -Analysis of the Way of Collection, Transport and Treatment of Waste from Old Royal Capital Cetinje and Preparation of Conceptual Design and Tender Documents for the Rehabilitation of “Vrtijeljka” Dumpsite

08/12/2014 -Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2014. godinu

04/12/2014 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (rasvjeta ispred Biljarde i Ćipura)

04/12/2014 -Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (održavanje gradskih i prigradskih ulica)

04/12/2014 -Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva)

28/11/2014 -Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (oprema za senzornu sobu)

19/11/2014 -Zahtjev za dostavljanje šopingom (održavanje motornih vozila)

19/11/2014 -Zahtjev za dostavljanje šopingom (gume za motorna vozila)

05/11/2014 -Ugovor o nabavci roba (lož ulje)

28/10/2014 -Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (rasvjeta ispred Biljarde i Ćipura)

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018