Javne nabavke

25/03/2016: Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku radova - adaptacija prostorija

14/03/2016 - Ugovor o pružanju usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije sobraćajnice u Rijeci Crnojevića

11/03/2016 - Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vezano za nabavku usluga DDD

10/03/2016 - Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom vezano za nabavku roba

09/03/2016 - Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - hitna rekonstrukcija kolapsa terena gradske saobraćajnice dijela Ivanbegove ulice

07/03/2016 - Ugovor o nabavci roba - gorivo

25/02/2016 - Izmjene i dopune Plana javnih nabavki 2016. godine

24/02/2016 - Tenderska dokumentacija - sanacija kolapsa terena gradske saobraćajnice dijela Ivanbegove ulice

01/02/2016 - Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke

01/02/2016 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - rekonstrukcija saobraćajnice Ivanbegove ulice

01/02/2016 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljanije ponude - gorivo

01/02/2016 - Odluka-Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - Usluge procjene nepokretnosti

29/01/2016 - Plan javnih nabavki za 2016. godinu

21/01/2016 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

29/12/2015 - Ugovor o kupoprodaji - Kupovina nekretnina

28/12/2015 - Ugovor o nabavci roba - materijal za održavanje motornih vozila

25/12/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - Usluge procjene nepokretnosti

23/12/2015 - Tenderska dokumentacija - Osiguranje od opšte odgovornosti

21/12/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Usluge procjene nepokretnosti

18/12/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - rekonstrukcija saobraćajnice u Rijeci Crnojevića

16/12/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - Kupovina nekretnina

16/12/2015 - Tenderska dokumentacija - gorivo

14/12/2015 - Tenderska dokumentacija - usluge procjene nepokretnosti

10/12/2015 - Odluka-Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - rekonstrukcija saobraćajnice u Rijeci Crnojevića

04/12/2015 - Ugovor - so i rizla za posipanje puteva

01/12/2015 - Ugovor o pružanju geodetskih usluga

30/11/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljanije ponude - Materijal za održavanje objekta

26/11/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - Materijal za održavanje motornih vozila (redovan servis)

24/11/2015 - Ugovor o pružanju usluga izrade dokumentacije za odlučivanje i izrada Elaborata o procjeni uticaja. na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka

23/11/2015 - Ugovor o nabavci roba - piće (partija 1)

23/11/2015 - Ugovor o nabavci roba - piće (partija 2)

23/11/2015 - Ugovor o nabavci roba - piće (partija 3)

19/11/2015 - Odluka-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - so i rizla za posipanje puteva

18/11/2015 - Tenderska dokumentacija- rekonstrukcija saobraćajnice u Rijeci Crnojevića

18/11/2015 - Dopune Plan javnih nabavki za 2015. godinu

18/11/2015 - Ugovor o nabavci roba - vatrogasne uniforme

18/11/2015 - Ugovor - Usluge štampanja materijala za Crnogorski likovni salon

13/11/2015 - Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Materijal za održavanje objekta

12/11/2015 - Izmjene tenderske dokumentacije - Materijal za održavanje objekta

11/11/2015 - Ugovor o nabavci roba - lož ulje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018