Javne nabavke

23/11/2022: Ugovor - Isporuka i montaža svjetlećih ukrasa

23/11/2022: Ugovor o izvođenju radova - adaptacija fasade i krova na objektu Info punkt na lokaciji staro igraliste Ćipur

18/11/2022: Ugovor - Radovi na unapređenju saobraćajnica na teritoriji Prijestonice Cetinje

18/11/2022: Ugovor o nabavci robe - Zaštita za kontejnere

18/11/2022: Ugovor o nabavci robe - Kućice

09/11/2022: Ugovor o pružanju usluga - obilježavanje praznika Prijestonice

07/11/2022: Ugovor - Izvođenje molersko farbarskih radova na stolariji bivšeg vojnog stana

07/11/2022: Ugovor o izvođenju radova - uklanjanje nevitalnih

03/11/2022: Ugovor o javnoj nabavci - Adaptacija oštećenih betonskih trotoara - II faza

02/11/2022: Ugovor Trg na Njegušima

02/11/2022: Ugovor - Radovi na održavanju pješačkih zona u gradskom jezgru

31/10/2022: Ugovor - adaptacija elektro i kanalizacione instalacije

26/10/2022: Ugovor o nabavci robe - Gorivo

24/10/2022: Ugovor X Crnogorske

05/10/2022: Ugovor o izvođenju radova - Peka Pavlovića

03/10/2022: Ugovor o izvođenju radova - ugradnja automatsih zalivnih sistema

28/09/2022: Ugovor - Izgradnja pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azil sa kompletnom infrastrukturom

27/09/2022: Ugovor Urbani mobilijar Partija I

27/09/2022: Ugovor Urbani mobilijar Partija II

22/08/2022: Ugovor Sanacija krovnog pokrivača

17/08/2022: Geo Usluge UGOVOR

16/08/2022: Ugovor - Izmještanje trase dalekovoda dv35kV

09/08/2022: Ugovor - nabavka logera šuma

05/08/2022: Ugovor o pružanju usluga Distribucija rješenja poreza na nepokretnost

05/08/2022: Ugovor - nabavka službenog motornog vozila

28/07/2022: Ugovor Nabavka fundusa narodnih nošnji za dramsko-folklorne sekcije Osnovnih škola „Njegoš“ i „Lovćenski partizanski odred“ Cetinje

19/07/2022: Ugovor - Uređenje zelenih površina na kružnom toku na ulazu u Prijestonicu

12/07/2022: Ugovor Kulturne manifestacije Kulturno ljeto u Prijestonice

01/07/2022: Ugovor Adaptacija objekta jedinice HMP na Cetinju

30/06/2022: Ugovor Nabavka elektro agregata za potrebe MZ Dodoši

27/06/2022: Ugovor Adaptacija javnih zelenih površina u Prijestonici

14/06/2022: Ugovor Partija I - Izgradnja zaletišta za skok u dalj

14/06/2022: Ugovor Partija II - IZGRADNJA IGRALIŠTA KOD SPORTSKOG CENTRA

14/06/2022: Ugovor Partija III - Izgradnja igrališta u Donjem polju

14/06/2022: Ugovor Partija IV - Izgradnja igrališta i fitness terena u Njegoševom parku

14/06/2022: Ugovor Partija V - nabavka nedostajućih sprava za sportske terene i igrališta

13/06/2022: Radovi na proširenju puta u selu Dodoši

08/06/2022: UGOVOR Partija 1 Nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije i gumenih prinudnih usporivača brzine

08/06/2022: UGOVOR Partija 2 Nabavka i ugradnja svjetlosne saobraćajne signalizacije

07/06/2022: UGOVOR Izgradnja novih dječijih igrališta

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018