Javne nabavke

24/02/2020: Izmjena br 2 TD

20/02/2020: Tenderska dokumentacija - Nabavka mobilijara sa podlogom za dječije igralište i rekreativno igralište u parku “13 jul”

20/02/2020: Tenderska dokumentacija - Nabavka sportskog mobilijara u Njegoševom parku

19/02/2020: Pojašnjenje - radova na saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga

19/02/2020: Pojašnjenje - Rekonstrukcija ul Aleksandra Puškina

13/02/2020: Tenderska dokumentacija - REKONSTRUKCIJA ULICE ALEKSANDRA PUŠKINA

10/02/2020: Izmjena tenderske dokumentacije

10/02/2020: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

04/02/2020: Izmjena plana javnih nabavki

03/02/2020: Tenderska dokumentacija izvođenje radova na saobraćajnici sa parkinzima

24/01/2020: Odluka o obustavljanju postupka

24/01/2020: Plan javnih nabavki za 2020. godinu

15/01/2020: Ugovo-Kranska kosilica

14/01/2020: Ugovor - Posipač soli

14/01/2020: Ugovor - Vozilo za odvoz otpada

27/12/2019: Ugovor osiguranje i registracija vozila

20/12/2019: Ugovor o nabavci robe - Gume za motorna vozila

20/12/2019: Ugovor o nabavci robe - Rezervni djelovi

18/12/2019: Ugovor o pružanju usluga izrada geodetske situacije terena

18/12/2019: Obavještenje o ishodu postupka - Osiguranje i registracija vozila

18/12/2019: Dopuna plana nabavke male vrijednosti

12/12/2019: Obavještenje o ishodu - rezervni djelovi

12/12/2019: Obavještenje o ishodu postupka Gume

10/12/2019: Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji javne rasvjete

10/12/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda - Usluge osiguranja i registracije vozila

06/12/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda - gume za motorna vozila

06/12/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda - Rezervni djelovi

05/12/2019: Dopuna plana nabavke male vrijednosti

03/12/2019: Plan Nabavki male vrijednosti

03/12/2019: Ugovor o nabavci roba - dva nova motorna vozila

03/12/2019: Ugovor - Izrada tehničke dokumentacije

28/11/2019: Tenderska dokumentacija za nabavku roba-posipač soli za zimsko održavanje saobraćajnica

25/11/2019: Ugovor o pruzanju usluga - Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela lokalnog puta u mjestu Ulići do saobraćajnog mosta u Rijeci Crnojević

22/11/2019: Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke-izvodjenje radova

21/11/2019: Ugovor za izgradnju stambenog objekta za lica u stanju socijalne potrebe

19/11/2019: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Dva nova motorna vozila za unapredjenje rada javnih sluzbi

14/11/2019: Ugovor o nabavci robe - GORIVO

08/11/2019: Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

08/11/2019: Ugovor o izvođenju dodatnih radova na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica

05/11/2019: Odluka o obutavljanju postupka - Rekonstrukcija ul Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parking prostorima za naselje Gipos

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018