Javne nabavke

12/12/2019: Obavještenje o ishodu - rezervni djelovi

12/12/2019: Obavještenje o ishodu postupka Gume

10/12/2019: Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji javne rasvjete

10/12/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda - Usluge osiguranja i registracije vozila

06/12/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda - gume za motorna vozila

06/12/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda - Rezervni djelovi

05/12/2019: Dopuna plana nabavke male vrijednosti

03/12/2019: Plan Nabavki male vrijednosti

03/12/2019: Ugovor o nabavci roba - dva nova motorna vozila

03/12/2019: Ugovor - Izrada tehničke dokumentacije

28/11/2019: Tenderska dokumentacija za nabavku roba-posipač soli za zimsko održavanje saobraćajnica

25/11/2019: Ugovor o pruzanju usluga - Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela lokalnog puta u mjestu Ulići do saobraćajnog mosta u Rijeci Crnojević

22/11/2019: Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke-izvodjenje radova

21/11/2019: Ugovor za izgradnju stambenog objekta za lica u stanju socijalne potrebe

19/11/2019: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Dva nova motorna vozila za unapredjenje rada javnih sluzbi

14/11/2019: Ugovor o nabavci robe - GORIVO

08/11/2019: Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

08/11/2019: Ugovor o izvođenju dodatnih radova na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica

05/11/2019: Odluka o obutavljanju postupka - Rekonstrukcija ul Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parking prostorima za naselje Gipos

01/11/2019: Tenderska dokumentacija za nabavku roba - Nabavka vozila za posebne namjene

31/10/2019: Ugovor Elaborat

31/10/2019: Ugovor - Rekonstrukcija puteva u ruralnom području Prijestonice Cetinje

30/10/2019: Ugovor o nabavci roba

30/10/2019: Ugovor Kontejneri

25/10/2019: Odluka o obustavljanju postupka - Usluge čišćenja snijega

24/10/2019: Odluka o izboru najpovoljnije ponude

21/10/2019: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Rekonstrukcija puteva u ruralnom području Prijestonice Cetinje

11/10/2019: Obavještenje o ishodu Elaborat1

10/10/2019: Tenderska dokumentacija za nabavku dva nova motorna vozila za unapređenje rada javnih službi

10/10/2019: Dopuna plana nabavke male vrijednosti za 2019. godinu

04/10/2019: Dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu

03/10/2019: 6. Tenderska dokumentacija - GORIVO

27/09/2019: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Kontejneri

25/09/2019: UGOVOR Telektra 1

25/09/2019: Odluka o obustavljanju postupka - vozila za posebne namjene

25/09/2019: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - vozila za posebne namjene

24/09/2019: Tenderska dokumentacija - izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na UP 534, DUP “Gruda-Donje polje”, spratnosti P+3+Pk, BRGP cca 2.050 m²

23/09/2019: Tenderska dokumentacija za pružanje usluga-Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela lokalnog puta od raskrsnice sa magistralnog puta M 2.3 u mjestu Ulići do saobraćajnog mosta u Rijeci Crnojević

23/09/2019: Ugovor o nabavci robe - Sredstva za higijenu

17/09/2019: TD Rekonstrukcija puteva u ruralnom području Prijestonice Cetinje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018