LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pavlićević Željko i Žarko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pejaković Rajka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popović Radovan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Premium food

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radović Zoran

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Šćekić Dejan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stanojević Marjan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stojanović Mladen

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Tomašević Ljubomir

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vučković Vido

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujošević Danilo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Milorad

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Slavica

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Vojislav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukićević Ilija

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukotić Ivan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vuksanovic Dragica 2

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vuksanović Dragica

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vuksanović Joko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Željko Kaluđerović

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Adžić Ivan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Adžić Milorad

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Banović Nada

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bernacki Roch

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Božović Miodrag

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ćosović Radmila

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Despotović Velimir

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đonović Đuro 1

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đonović Đuro 2

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đonović Đuro 3

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đorđević Ranko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đurašković Vladislav 2

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đurašković Vladislav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Drecun Dimitrije

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Petar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Vasilije

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kapa Jovan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kljajević Mirko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kozier Pawel

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kuzman Mihailo

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018