LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Đorđia

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Nadežda

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kekić Dejan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Knežević Jovan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Knežević Milutin

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kusovac Ivica

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Latković Milan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Latković Miloš

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Lipovina Božidar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Lješković Marina

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Maksimović Jovanka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Marković Dragan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Marković Jovan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Marković Radosav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Angelina

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Čedo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Dragoslav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mijanović Radislav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milošević Ilija i Marija

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milošević Radmila

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mirković Milena

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mirković Milka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mudreša Zorica

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pavićević Dragoljub

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pavlićević Ilija

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pavlićević Mitar i Milo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pejović Zdravko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Perišić Božidar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Perišić Damjan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Perišić Simo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Petričević Zoran

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popović Dragoljub

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radio-difuzni centar doo (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radio-difuzni centar doo (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radio-difuzni centar doo (3)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radio-difuzni centar doo (4)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radio-difuzni centar doo (5)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radio-difuzni centar doo (6)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radonjić Elena

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Raković Rumica

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018