LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ražnatović Đorđije

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ražnatović Željko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Sekulić Velimir

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stanojević Dejan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stojanović Pero

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Šuškavčević Ranko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Todorović Darinka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujić Mladen 2

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujić Mladen

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Blažo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Bosiljka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukotić Pero

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Adžić Ljubomir

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Adžić Radovan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Berdnikova Tatiana

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borozan Marko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Crnagoraput (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Crnagoraput (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Crnagoraput (3)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đurović Ilija

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ivanišević Đuro

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ivanović Aleksandar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Janković Slavko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jasaraj Enver

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kadija Milo 2

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kadija Milo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kavaja Vido

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Lješković Nebojša i Mladen

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Marinović Ljubica

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Aleksandar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Boban

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Petar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Vladimir

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Miljenović Radosav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milošević Biljana 2

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milošević Biljana

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milošević Blaženko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mitrović Milorad

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mitrović Zoran

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Neziraj Fatima

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018