LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kostić Nikola

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Krivokapić Spasoje

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mandić Vesko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Marko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Miketa

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Vido

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mijanović Risto

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mrvaljević Žarko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Paović Ilija

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pavićević Božidar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pavlićević Dijana

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pejović Marko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Perišić Milijana

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popivoda Ivan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Roganović Slavko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Roganović Slobodanka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stojanović Veselinka (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stojanović Veselinka (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Arsić Milovan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Banićević Špiro

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Banović Vojo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bogdanović Dejan i Ivan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Dragutin

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Tomo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borozan Radmila

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bošković Veljko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bulatović Dobrila

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Darić Miloš (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Darić Miloš (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Darić Miloš (3)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Delja Petar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đuranović Miodrag

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Dragojević Vojislav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Drecun Ivo (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Drecun Ivo (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Drecun Ivo (3)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Huter Ivan (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Huter Ivan (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - JU Lovćen-Bečići (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - JU Lovćen-Bečići (2)

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018