LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

29/08/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jovićević Milutin

31/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Laličić Ljubo

25/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Hipotekarna banka

25/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Miljenović Slobodan

25/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Novović Milivoje

24/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jahdadic Admir

24/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mirković Dragica

23/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Heinrik Radulović

20/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mijač Mihailo

20/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stevović Božidar

20/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stevović Miloš

19/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujanović Nikola

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Dragojević Radomir

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ivanović Slobodan

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Janković Labud

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Janković Veljko

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kadija Milo

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mitropolija crnogorsko-primorska

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Nikolić Miroslav

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popović Radmila

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radoičić Momčilo

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radulovic Filip

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Šofranac Milorad

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stanojević Ilija

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vodovod i kanalizacija Budva

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vojvodić Miloš

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Marko i Miloš

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukić Ljubinka

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukić Vojislav (1)

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukić Vojislav (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Arsović Nenad

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bogdanović Dušan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Čelebić Goran

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Čelebić Mišo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Damjanović Željko i Veselin

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đorđić Dobrinka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Domazetović Milorad

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Eurogum doo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Gudurić Radisav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - JU OŠ Lovćenski partizanski odred

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018