Javne nabavke

04/10/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda - RADOVI NA OŠTEĆENJU ASFALTNOG ZASTORA CT

03/10/2018: Izmjene i dopune plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu

03/10/2018: Obavještenje o ishodu postupka - lož ulje

01/10/2018: Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

01/10/2018: Obavještenje o ishodu - Osiguranje i registracija vozila

01/10/2018: Tender - Biznis inkubator

28/09/2018: Tenderska dokumentacija za nabavku i ugradnju agregata za JU Dnevni centar Cetinje

28/09/2018: Tenderska dokumentacija - USLUGE PREVOZA

25/09/2018: Obavještenje o ishodu - Gume

24/09/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda - Osiguranje i registracija vozila

24/09/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - lož ulje

21/09/2018: Izmjene i dopune Plana nabavke male vrijednosti za 2018. godinu

21/09/2018: Tenderska - angažovanje zaštitarske agencije

19/09/2018: Odluka o izboru najpovoljnije ponude partija 1 - nabavka uređaja i tehničke opreme za Komunalno

19/09/2018: Odluka o izboru najpovoljnije ponude partija 2 - nabavka uređaja i tehničke opreme za Komunalno

19/09/2018: Odluka o izboru najpovoljnije ponude partija 3 - nabavka uređaja i tehničke opreme za Komunalno

19/09/2018: Odluka o izboru najpovoljnije ponude partija 4 - nabavka uređaja i tehničke opreme za komunalno

19/09/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijestnosti - Gume za motorna vozila

17/09/2018: Odluka o obustavljanju - kupovina lokacije sa objektom - azil

13/09/2018: Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - Radovi na održavanju lokalnih puteva

10/09/2018: Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke - gorivo

03/09/2018: Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Kancelarijski materijal

24/08/2018: TD - Radovi na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica - saobraćajnica

23/08/2018: Tenderska za nabavku uređaja i tehničke opreme za potrebe doo Komunalno Cetinje

23/08/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabaku male vrijednosti - Kancelarijski materijal

22/08/2018: TD - Kupovina lokacije sa objektom-prihvatilište za napuštene kućne ljubimce-azil

21/08/2018: Ugovor - Udžbenici za prvake

03/08/2018: Nabavka male vrijednosti - Udžbenici za prvake

27/07/2018: Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke - Nabavka i ugradnja dizel električnog agregata za JU “Dnevni centar”

23/07/2018: Izmjene i dopune plana nabavke male vrijednosti

23/07/2018: Ugovor o pružanju usluga tekućeg oržavanja i nabavka materijala za održavanje javne rasvjete

11/07/2018: UGOVOR - Mikroprocesorski semaforski uređaj sa isporukom i ugradnjom

10/07/2018: Obavještenje o ishodu postupka - izrada studija revizije za Njegošev park i park 13. Jul sa parkom u dvorištu Dječije bolnice

06/07/2018: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - rasvjete

05/07/2018: Izmjene i dopune plana javnih nabavki

05/07/2018: Izmjene i dopune plana nabavke male vrijednosti

03/07/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda izrada ravizije za Njegošev park i park 13. Jul sa parkom u dvorištu Dječije bolnice na Cetinju

29/06/2018: Ugovor - Izvođenje radova II faze sanacije fasada na objektima koji se nalaze u Njegoševoj ulici na Cetinju

20/06/2018: Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - geodetske usluge

19/06/2018: Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Poštanske usluge

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018