Budžet

Budžet 2019: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019. godinu
Budžet 2019: Izvještaj o javnoj raspravi za Budžet Prijestonice za 2019. godinu
Budžet 2019: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine
Budžet 2019: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
Budžet 2019: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
Budžet 2019: Zaključak o Nacrtu Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

Budžet 2018: Izvještaj o javnoj raspravi za Rebalans Budžeta Prijestonice za 2018. godinu
Budžet 2018: Odluka o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2018. godinu
Budžet 2018: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2018. godinu
Budžet 2018: Zaključak o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice za 2018. godinu
Budžet 2018: Program javne rasprave
Budžet 2018: Obavještenje o Odluci o privremenom finansiranju

Budžet 2017: Odluka
Budžet 2017: Program javne rasprave

Rebalans budžeta 2016: Odluka
Rebalans budžeta 2016: Program javne rasprave

OBAVJEŠTENJE
Rebalans budžeta 2015: Odluka
Budžet 2015: Program javne rasprave

Budžet 2014: Odluka
Budžet 2014: Program javne rasprave
Budžet 2014: Plan raspodjele
Budžet 2014: Plan prihoda
Budžet 2014: Plan rashoda

Budžet 2013: Odluka
Budžet 2013: Program javne rasprave
Budžet 2013: Plan raspodjele
Budžet 2013: Plan prihoda
Budžet 2013: Plan rashoda

Budžet 2012: Odluka
Budžet 2012: Plan raspodjele
Budžet 2012: Plan prihoda
Budžet 2012: Plan rashoda

Budžet 2011: Odluka
Budžet 2011: Plan raspodjele
Budžet 2011: Plan prihoda
Budžet 2011: Plan rashoda

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018