Javne nabavke

09/08/2019: Tenderska dokumentacija - Rekonstrukcija ulice Aleksandra Puškina

02/08/2019: Ugovor o nabavci roba - Nabavka kombi vozila za prevoz đaka

02/08/2019: Ugovor o nabavci roba - Specijalno vozilo za vatrogasce

01/08/2019: Tenderska dokumentacija za nabavku roba - Nabavka vozila za posebne namjene

30/07/2019: Dopuna plana nabavke male vrijednosti

26/07/2019: Ugovor partija - 2

22/07/2019: Odluka o izboru najpovoljnije ponude Specijalno vozilo za vatrogasce

22/07/2019: Odluka o izboru najpovoljnje ponude Nabavka kombi vozila za prevoz đaka

22/07/2019: UDŽBENICI ZA PRVA TRI RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI PRIJESTONICE

12/07/2019: Odluka o obustavljanju postupka - Nabavka vozila za posebne namjene

09/07/2019: Pravilnik o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti

04/07/2019: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Izgradnja saobraćajnica ul. Vojvode Boža i raskrsnice prema ul. Sava Burića

01/07/2019: Ugovor o izvođenju radova - Izgradnja saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks - I faza

27/06/2019: Obavještenje o ishodu

25/06/2019: Ugovor 1

24/06/2019: Ugovor o pružanju usluga - Nadzor nad izvođenjem radova

19/06/2019: Izmjena tenderske dokumentacije - Nabavka vozila za posebne namjene

18/06/2019: Izmjena tenderske dokumentacije - specijalno vozilo za vatrogasce

18/06/2019: Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Specijalno vozilo za vatrogasce

18/06/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - pribor za stubove javne rasvjete

17/06/2019: Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za usluge stručnog nadzora nad radovima unapređenja gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

13/06/2019: Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Izgradnja saobraćajnice Vojvode Boža i raskrsnice prema ul. Sava Burića I i III faza

12/06/2019: Obavještenje o ishodu - Nadzor nad izvođenjem radova saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks I fazar. kompleks

11/06/2019: Ugovor-partija1-Presvlačenje lokalnih puteva asfaltnim zastorom MZ Drušići, Ljubotinj i Bata

11/06/2019: Ugovor-partija3-Sanacija lokalnog puta u selu Građani i sanacija na kolovozu na gradskim saobraćajnicama Prijestonice Cetinje

11/06/2019: Ugovor-partija4-Sanacija potpornih zidova na lokalnom putu Rijeka Crnojevića-Dujeva-Virpazar i MZ Ljubotinjsko građanskom

10/06/2019: Ugovor o pružanju usluga - Usluge tekućeg održavanja i nabavka materijala za održavanje javne rasvjete

10/06/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda - nadzor

10/06/2019: Izmjena plana nabavke male vrijednosti

04/06/2019: Tenderska dokumentacija - Nabavka kombi vozila za prevoz đaka

04/06/2019: Tenderska dokumentacija - Nabavka vozila za posebne namjene

04/06/2019: Tender specijalno vozilo za vatrogasce

04/06/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda - Nadzor nad izvođenjem radova sabraćajnice kroz Univerzitetski kompleks - I faza

04/06/2019: Obavjestenje o ishodu postupka - poštanske usluge

31/05/2019: TD - Izgradnja saobraćajnica ul. Vojvode Boža i raskrsnice prema ul. Sava Burića

31/05/2019: Ugovor o nabavci robe- Nabavka majica sa izradom štampe za sportske manifestacije

30/05/2019: Ugovor o nabavci roba - vozilo

28/05/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Poštanske usluge za dostavljanje poreskih rješenja za 2019. godinu

23/05/2019: Obavjestenje o ishodu postupka - poštanske usluge

23/05/2019: Izmjena plana nabavke male vrijednosti

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018