Dokumenta

Dokumenta

03/12/2019: Odluka o stavljanju van snage Odluke o razrješenju člana Odbora direktora ,,Sportski centar Cetinje"

03/12/2019: Odluka za raspisivanje Javnog poziva za javno nadmetanje radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Prijestonice

03/12/2019: Poziv za 15. sjednicu Skupštine

03/12/2019: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta DOO „Komunalno” Cetinje

14/10/2019: ZAKLJUČAK O BEZBJEDNOSNOJ SITUACIJI U GRADU

14/10/2019: 1. Odborničko pitanje i odgovor

14/10/2019: 2. Odborničko pitanje i odgovor

08/10/2019: DNEVNI RED ZA 14. SJEDNICU SKUPŠTINE

08/10/2019: Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

08/10/2019: Odluka o razmjeni nepokretnosti

08/10/2019: Odluka o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevisnkog otpada

08/10/2019: Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju parking servisa

08/10/2019: Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora

08/10/2019: Informacija o zdravstvenim uslugama

08/10/2019: Informacija o stanju rodne ravnopravnosti za 2019. godinu

08/10/2019: Informisanje Skupštine Prijestonice Cetinje od strane načelnika OB Cetinje o bezbjedonosnoj situaciji u gradu

08/10/2019: Informacija o stanju i problemima u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2018. godinu

30/09/2019: Odluka o imenovanju sekretara Skupštine Prijestonice Cetinje

30/09/2019: Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade "13 novembar"

30/09/2019: Odluka o pokretanju postupka za davanje u zakup nepokretnosti prikupljanjem ponuda

30/09/2019: Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora

30/09/2019: Odluka o donošenju Strategije razvoja sporta Prijestonice Cetinje za period 2019-2021. godine

30/09/2019: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti doo Komunalno Cetinje za 2018. godinu

30/09/2019: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijekim izvještajem za 2018. godinu doo Vodovod i kanalizacija Cetinje

19/09/2019: IZMIJENJEN I DOPUNJEN DNEVNI RED ZA 13. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

24/07/2019: Odluka o raspisivanju Javnog poziva prikupljanjem ponuda za davanje u dugoročni zakup nepokretnosti - zgrada u industriji na lokalitetu gornjeg kopleksa Obod

22/07/2019: Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju doo KOMUNALNO

22/07/2019: Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju doo Vodovod i kanalizacija Cetinje

22/07/2019: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Sportski centar Cetinje,, 2019

22/07/2019: Odluka o lokalnim komunalnim taksama

22/07/2019: Odluka o loklnim administrativnim taksama

22/07/2019: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO Komunalno Cetinje za 2019. godinu

22/07/2019: Polugodišnji izvještaj o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta Prijestonice Cetinje

22/07/2019: Izvještaj o stanju imovine Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

03/07/2019: Odborničko pitanje i odgovor na odborničko pitanje

21/06/2019: DNEVNI RED ZA 12. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

21/06/2019: Odluka o završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

21/06/2019: Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

21/06/2019: Odluka o prirezu porezu na dohodak fizickih lica

21/06/2019: Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta u Prijestonici Cetinje za period 2019-2021. godine

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018