Dokumenta

Dokumenta

03/05/2018: Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti NVO KUD-u "Njegoš" Cetinje bez naknade

03/05/2018: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada D.O.O. "Komunalno" Cetinje za 2018. godinu

03/05/2018: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada D.O.O. "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" za 2018. godinu

03/05/2018: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2018. godinu i Finansijski plan za 2018. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

03/05/2018: Rješenje o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja

03/05/2018: Rješenje o imenovanju člana Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja

03/05/2018: Rješenje o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja

03/05/2018: Rjesenje o razrješenju člana Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja

20/04/2018: DNEVNI RED ZA IV SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

04/04/2018: DNEVNI RED ZA III SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

04/04/2018: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu gradonačelnika i organa i službi Prijestonice za 2017. godinu

04/04/2018: Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju i problemima u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje za 2016/2017 godinu

04/04/2018: Zaključak o prihvatanju Informacija o sprovođenju omladinske politike u Prijestonici Cetinje za 2017. godinu

04/04/2018: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa rada i Finansijskog izvještaja JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju za 2017. god.

04/04/2018: Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju

04/04/2018: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

04/04/2018: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgvornošću "Sportski centar Cetinje"

04/04/2018: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno Cetinje"

04/04/2018: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

04/04/2018: Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

04/04/2018: Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice i izradu Prijedloga Poslovnika o radu Skupštine Prijestonice Cetinje

04/04/2018: Odluka o prestanku mandata člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

04/04/2018: Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

04/04/2018: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2018. GODINE

04/04/2018: Rješenje o imenovanju članice Savjeta za razvoj seoskog područja

04/04/2018: Rješenje o imenovanju predsjednice i člana Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

04/04/2018: Rješenje o određivanju odbornika Skupštine Prijestonice Cetinje koji će prisustvovati sklapanju braka

04/04/2018: Rješenje o razrješenju člana Savjeta za razvoj seoskog područja

04/04/2018: Rješenje o razrješenju predsjednice i članice Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

27/03/2018: Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika nevladinih organizacija za člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

23/03/2018: DNEVNI RED ZA III SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

02/03/2018: Program rada Skupštine Prijestonice za 2018. godinu

28/02/2018: Odluka o izboru Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

28/02/2018: Odluka o prestanku mandata Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

28/02/2018: Odluka o prestanku mandata sekretarki Skupštine Prijestonice Cetinje

28/02/2018: Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Prijestonice Cetinje

28/02/2018: Rješenje o imenovanju Odbora za Statut i propise Skupštine Prijestonice Cetinje

28/02/2018: Rješenje o imenovanju Odbora za finansije i privredni razvoj Skupštine Prijestonice Cetinje

28/02/2018: Rješenje o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost Skupštine Prijestonice Cetinje

28/02/2018: Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti Skupštine Prijestonice Cetinje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018