Dokumenta

Dokumenta

05/10/2018: Odluka o izmještanju spomen obilježja spomenika borcima i civilnim žrtvama fudbalerima i sportskim radnicima poginulim za slobodu u NOB-u 1941-1945 godine

05/10/2018: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2017. godinu

05/10/2018: Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Prijestonice Cetinje

05/10/2018: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za Statut i propise Skupštine Prijestonice Cetinje

05/10/2018: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za finansije i privredni razvoj Skupštine Prijestonice Cetinje

05/10/2018: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za društvene djelatnosti Skupštine Prijestonice Cetinje

05/10/2018: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost Skupštine Prijestonice Cetinje

05/10/2018: Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine Prijestonice Cetinje

19/09/2018: DNEVNI RED ZA VI SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

03/08/2018: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti NVO KUD-u "Njegoš" Cetinje bez nadoknade

03/07/2018: ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA 2017. GODINU

03/07/2018: Odluka o imenovanju sekretarke Skupštine Prijestonice

03/07/2018: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje

03/07/2018: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KONSTITUISANJU SENATA PRIJESTONICE

03/07/2018: Odluka o pristupanju izradi Statuta Prijestonice

03/07/2018: ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU NACRTA ODLUKE O DONOŠENJU STATUTA PRIJESTONICE I IZRADI PRIJEDLOGA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

03/07/2018: ODLUKA O RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" CETINJE

03/07/2018: ODLUKA O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" CETINJE

03/07/2018: Odluka o davanju saglanosti na Odluku o razrješenju direktorice JU Narodna biblioteka i čitonica "Njegoš" Cetinje

03/07/2018: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktorice JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

03/07/2018: Odluka o razrješenju direktora D.O.O. "Sportski centar Cetinje"

03/07/2018: Odluka o naknadi za komunalno opremanje grđevinskog zemljišta

03/07/2018: Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

03/07/2018: ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USTUPANJU NA UPRAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U KO CETINJE I TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI PRIJESTONICE CETINJE

03/07/2018: ODLUKA O USTUPANJU NA UPRAVLJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA

03/07/2018: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Vuković Veljku

03/07/2018: ODLUKA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM VUKOVIĆ SREĐANU

03/07/2018: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite

03/07/2018: Program podizanja spomen obilježja na teroriji Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

03/07/2018: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o sprov. L.P. Upravljanja kom. i neopasnim građevisnkim otpadom Prijestonice Cetinje

03/07/2018: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu D.O.O. "Vodovod i kanalizacija Cetinje" za 2017. godinu

03/07/2018: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Komunalno Cetinje" za 2017. godinu

03/07/2018: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM POSLOVANJEM DOO "SPORTSKI CENTAR CETINJE" ZA 2017. GODINU

03/07/2018: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA JU NARODNA BIBLIOTEKA I ČITAONICA "NJEGOŠ"

03/07/2018: Zaključak o prihvatanju informacije o zdrastvenim uslugama na teritroji Prijestonice Cetinje za 2017. godinu

03/07/2018: ZAKLJUČAK O STANJU I PROBLEMIMA U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

03/07/2018: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju poljoprivrede na području Prijestonice Cetinje za 2017. godinu

03/07/2018: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STANJU VODOPRIVREDE NA PODRUČJU PRIJESTONICE

03/07/2018: Zaključak o prihvatanju informacije o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonici Cetinje za 2017. godinu

25/06/2018: DNEVNI RED ZA V SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018