Dokumenta

Dokumenta

21/06/2019: Odluka o prirezu porezu na dohodak fizickih lica

21/06/2019: Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta u Prijestonici Cetinje za period 2019-2021. godine

21/06/2019: Odluka o auto-taksi prevozu

21/06/2019: Prijedlog o izmjeni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

21/06/2019: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2019. godinu i Finansijski plan za 2019. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje

21/06/2019: Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

21/06/2019: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN TURISTIČKE ORGANIZACIJE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2019. GODINU

21/06/2019: ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA SAVJETA RADIO TELEVIZIJE CETINJE

21/06/2019: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO Vodovod i kanalizacija - Cetinje za 2019. godinu

11/06/2019: RJEŠENJE O SLOBODNOM PRISTUPU ZA VIJESTI

11/06/2019: RJŠENJE O DOZVOLI IZVRŠENJA VIJESTI

24/05/2019: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

22/04/2019: Izveštaj o radu gradonačelnika i radu organa i službi Prijestonice za 2018. god. i Zaključak o prihvatanju Izvještaja

22/04/2019: Prijedlog Odluke o kupovini dijela imovine stečajnog dužnika ELEKTROINDUSTRIJE “OBOD” AD Cetinje – u stečaju

22/04/2019: Odluka o mjesnim zajednicama

22/04/2019: POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

22/04/2019: Prijedlog Odluke o kupovini nepokretnosti

22/04/2019: Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti NVO KUD-u Njegoš Cetinje bez naknade

22/04/2019: Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora Udruženju boraca NOR-a i antifašista Prijestonice Cetinje bez nadoknade

22/04/2019: Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora crnogorskom centru PEN kluba i NVO Otvorenom kulturnom forumu bez nadoknade

22/04/2019: Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o kupovini nepokretnost Sl. list CG-opštinski propisi, broj 4617

22/04/2019: Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem JU Centar za dnevni boravak Prijestonice za 2018. god.

22/04/2019: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom JU Centar za dnevni boravak Prijestonice za 2019. god. centar

22/04/2019: Izvještaj o radu sa finansijskim izvjestajem za 2018. god. JU Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje i Zakljucak o prihvatanju izvjestaja

22/04/2019: DNEVNI RED PRVI ZA 11. SJEDNICU SKUPŠTINE

02/04/2019: DNEVNI RED ZA X SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

02/04/2019: Odluka o imenovanju Izborne komisije Prijestonice Cetinje

02/04/2019: ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANA SAVJETA RADIO I TELEVIZIJA CETINJE

02/04/2019: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA U ODBORU ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

02/04/2019: RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE ODBORA ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

02/04/2019: Prijedlog Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore Ministarstvo

02/04/2019: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o oblicima socijalne i djecije zaštite

02/04/2019: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o oblicima socijalne i dječije zaštite

02/04/2019: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o pečatima

22/03/2019: DNEVNI RED ZA X SJEDNICU SKUPŠTINE

12/03/2019: DOPIS CRNVO ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJA

12/03/2019: RJEŠENJE O DOZVOLI IZVRŠENJA CRNVO

12/02/2019: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA U ODBORU ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

12/02/2019: RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

12/02/2019: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA U ODBORU ZA PLANIRANE I UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018