LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Rješenja o legalizaciji

07/12/2022: Rješenje o odbijanju - Vulaš Vinka

05/12/2022: Rješenje o odbijanju - Banović Vladimir

05/12/2022: Rješenje o odbijanju - Borozan Jovica

05/12/2022: Rješenje o odbijanju - Kosovac Vesko (1)

05/12/2022: Rješenje o odbijanju - Kosovac Vesko (2)

05/12/2022: Rješenje o odbijanju - Marzano Radmila

05/12/2022: Rješenje o odbijanju - Miamar doo

05/12/2022: Rješenje o odbijanju - Miljenović Milorad

05/12/2022: Rješenje o odbijanju - Mirković Nataša

05/12/2022: Rješenje o odbijanju - Mitrović Darko

05/12/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Predrag

05/12/2022: Rješenje o odbijanju - Vušurović Zoran

23/11/2022: Rješenje o legalizaciji-Ratković Ljubomir

21/11/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Goran

27/10/2022: Rješenje o legalizaciji-Ivanišević Mladen

19/09/2022: Rješenje o legalizaciji-Neziraj Fatima

06/09/2022: Rješenje o odbijanju - Vuković Tatjana

02/09/2022: Rješenje o legalizaciji-Mrvaljević Savo

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Abramović Novak

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Ivanović Igor, Željko i Rajka

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Jovićević Milorad

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Leković Žarko i Željko

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Muhadinović Marko

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Pavićević Lidija

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Radonjić Ivan

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Stanojević Zdravko

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Dragan

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Marko

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Bratičević Branko

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Brkanović Biljana

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Budalić Milorad

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Cicmil Miladin

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Mihailo

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Zoran

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Mijailović Rajko (1)

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Mijailović Rajko (2)

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Mijailović Rajko (3)

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Muhadinović Vlado

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Nikolić Nikola

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Ševaljević Dragutin

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018